Używasz starszej wersji przeglądarki. Zaktualizuj Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox lub Microsoft Edge do najnowszej wersji, aby udoskonalić doświadczenia korzystania z witryny.

image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml fb-white-10x14fb-10x14 ok-white-10x19ok-10x19 twitter-white-18x14twitter-18x14vk-white-16x11vk

Czym jest blended learning – definicja

Jaka jest definicja blended learning? Jest to metoda nauczania, która łączy w sobie szkolenie stacjonarne prowadzone przez instruktora oraz zajęcia edukacyjne online. Wyjaśnienie to, choć proste, jest zaskakująco trafne.

Czym jest blended learning?

W przeciwieństwie do pełnoprawnego e-learningu, część szkolenia online nie zastępuje szkolenia bezpośredniego z nauczycielem. Nauczyciele wykorzystują technologię, aby poprawić doświadczenie uczenia się i poszerzyć zrozumienie niektórych tematów. Mogą na przykład udostępnić link do wideo i zaproponować uczniom obejrzenie go w domu. Następnie uczniowie wysyłają e-mailem recenzję, a na koniec film omawiany jest na zajęciach.

Blended learning – przykłady:

ĆwiczeniePodejście bezpośrednieAby było mieszane…
Uczniowie pracują nad projektami w grupach.Uczniowie spotykają się w klasie, aby współpracować i wspomagać tworzenie projektu.Uczniowie korzystają z kanałów w komunikatorach, społecznościach internetowych i menedżerach zadań, aby planować pracę i kontrolować jej przepływ. Korzystają również z usług udostępniania plików (np. Dokumentów Google) do współpracy i dzielenia się opiniami na temat projektu.
Uczniowie ćwiczą rozmowę w językach obcych w parach lub małych grupach.Uczniowie są podzieleni na grupy podczas lekcji i rozmawiają na określony temat.Oprócz dyskusji w klasie uczniowie korzystają z usług online do czatu tekstowego i głosowego (np. Discord).
Ocena.Uczniowie piszą eseje i zdają testy śródroczne oraz egzaminy końcowe.Postępy uczniów oceniane są na podstawie ich statystyk aktywności. Zdają quizy i testy online, przesyłają artykuły cyfrowe i biorą udział we wzajemnych ocenach.

Błędem byłoby jednak stwierdzenie, że pojęcie blended learning oznacza tylko przeprowadzanie szkolenia na żywo, które uzupełnione jest dodatkowymi zasobami online.

iSpring Suite

Odkryj wszystkie korzyści płynące z blended learning za pomocą łatwego w użyciu zestawu narzędzi autorskich.

Darmowy okres próbny Dowiedz się więcej

Czym różni się metoda blended learning od hybrydowej?

Oprócz blended learning istnieje również nauka hybrydowa. Te dwie metody nauczania są często błędnie uważane za synonimy. Chociaż obie oznaczają rodzaj mieszanki, jest między nimi znacząca różnica w kwestii przekazywania wiedzy.

W nauczaniu hybrydowym nauczyciel lub instruktor dostarcza materiały uczniom. Niektórzy z nich osobiście uczestniczą w zajęciach, podczas gdy inni dołączają do zajęć wirtualnie z domu. W takim przypadku nauczyciel jednocześnie uczy uczniów zdalnie i fizycznie prowadzi prezentację, korzystając z narzędzi, takich jak oprogramowanie do wideokonferencji.

Z drugiej strony blended learning łączy nauczanie bezpośrednie z metodami nabywania wiedzy online. Dzięki temu uczniowie mogą wysłuchać wykładu w klasie, a następnie wziąć udział w quizie online bezpośrednio tam lub w domu.

Pomyśl o samochodzie hybrydowym i blenderze. Samochód hybrydowy łączy dwa rodzaje paliwa, tak jak metoda hybrydowa łączy dwa rodzaje środowisk uczenia się. A blender miesza wszystko, co do niego włożysz. Podobnie, metoda blended learning łączy wiele rodzajów treści edukacyjnych. Poniżej omówimy, jakie są wady i zalety tej metody.

Zalety metody blended learning

Jeśli rozważasz wdrożenie metody blended learning, prawdopodobnie chcesz wiedzieć, czy jest to warte zachodu. Poznaj więc niektóre zalety metody blended learning dla uczniów (pracowników) i organizacji (firm):

 • Bezpieczniejsze środowisko do nauki
 • Interaktywny proces zdobywania wiedzy
 • Autonomia ucznia
 • Większe zaangażowanie ucznia
 • Lepsze zrozumienie
 • Szczegółowe analizy

Przyjrzyjmy się bliżej każdej z nich.

Zalety blended learningu dla ucznia

Bezpieczniejsze środowisko do nauki

Jeśli rok 2020 czegoś nas nauczył, to tego, że przebywanie w jednym miejscu z grupą ludzi może oznaczać pewne komplikacje. A oglądanie tych ludzi tylko na ekranie jest nie do zniesienia. Podejście mieszane sprawia, że zdobywanie wiedzy jest bezpieczniejsze. Zmniejsza liczbę godzin spędzanych razem przez uczniów w trybie offline, ale nadal zapewnia im komunikację na żywo.

Interaktywny proces zdobywania wiedzy

Materiały teoretyczne mogą stanowić wyzwanie (i mogą być nudne). Jedno, gdy uczniowie siedzą i słuchają mówcy przez kilka godzin. A drugie, gdy poznają te same informacje klikając przyciski, uczestnicząc w symulacji dialogów, biorąc udział w kursie przypominającym grę, itd. Zdobywanie nowej wiedzy może być świetną zabawą, a blended learning dostarcza wielu narzędzi, które to umożliwiają. Pod tym względem jest to innowacyjna metoda nauczania.

Autonomia ucznia

Możliwość kontrolowania i planowania indywidualnej ścieżki nauki jest niezbędna dla uczniów – zwłaszcza dorosłych. Nauka nie jest jedynym (i nie najważniejszym) zadaniem pracowników. Praca, rodzina, hobby, przyjaciele – na życie składa się wiele aspektów i potrzeb, a nauka nie powinna stać temu na przeszkodzie. Metoda blended learning sprawia, że materiały i kursy są dostępne na platformie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Uczniowie mogą korzystać z nich według własnych potrzeb i mogą w dowolnym momencie zabrać się za poszerzanie wiedzy.

Zalety blended learningu dla organizacji

Większe zaangażowanie ucznia

Żadna firma ani instytucja nie chce przymuszać pracowników do nauki, bo to nie działa. Uczniowie muszą być zaangażowani w szkolenia, aby były skuteczne. A zgodnie z badaniem z 2019 r. metoda blended learning zwiększa zaangażowanie ucznia poprzez zapewnienie różnych możliwości i narzędzi cyfrowych.

Lepsze zrozumienie

Jeden z najpopularniejszych modeli blended learning, zwany “odwróconą klasą”, skutkuje lepszym zrozumieniem szkolenia, ponieważ uczniowie samodzielnie przerabiają wszystkie materiały teoretyczne. Robią to we własnym tempie i ćwiczą nową wiedzę i umiejętności podczas osobistych sesji.

Szczegółowe analizy

Jak szybko uczniowie kończą testy? Ile prób podejmują? Czy mają jakieś wygasające zadania? Czy potrafisz odpowiedzieć na te pytania podczas szkolenia w klasie? Prawdopodobnie tak. Ale ile czasu spędzisz zbierając wszystkie te informacje o każdym pracowniku? Dzięki blended learning nie poświęcisz na to nawet minuty – system zarządzania nauczaniem zrobi wszystko za Ciebie. Dzięki postępom ucznia zobaczysz, jaki jest poziom jego wiedzy, czy może iść dalej, czy też musi ponownie przerobić materiały.

Wady metody blended learning

Teraz, gdy wiesz już dlaczego warto postawić na blended learning, spójrzmy również dlaczego nie jest to zawsze najlepsza metoda. Oto wady takiego podejścia do nauczania:

 • Nowy zestaw umiejętności dla nauczycieli/instruktorów
 • Plagiat
 • Wyższy koszt

Przyjrzyjmy się bliżej każdemu z tych aspektów.

Nowy zestaw umiejętności dla nauczycieli/instruktorów

Blended learning wymaga szczególnej wiedzy cyfrowej, ponieważ instruktorzy muszą stworzyć kurs online, przypisać go uczniom, monitorować ich postępy, itd. Niektóre narzędzia do e-learningu mają stromą krzywą uczenia się. W związku z tym nie wszyscy nauczyciele mogą być chętni zainwestować czas i wysiłek potrzebny do opanowania nowego narzędzia.

Nowy zestaw umiejętności odnosi się również do faktu, że niedoświadczeni cyfrowo nauczyciele mogą mieć skłonność do przekazywania zbyt wielu treści. Powodem jest brak ograniczeń czasowych w klasie. Nauczyciele myślą przez to: „Cóż, to nie tak dużo do nauki. Uczniowie są w domu, więc mają dużo wolnego czasu”. Może to prowadzić do przeciążenia poznawczego ze strony uczniów.

Plagiat

Im więcej treści e-learningowych utworzysz, tym większe ryzyko plagiatu. Instruktorzy mogą to zrobić całkiem przypadkowo. Wystarczy, że znajdą i dodadzą do kursu zdjęcie, które dobrze obrazuje ich pomysł, podczas gdy zdjęcie jest chronione prawem autorskim. Jeśli tak się stanie, to firma może mieć kłopoty.

Wyższy koszt

Jeśli wykorzystujesz e-learning, płacisz za oprogramowanie do e-learningu. Jeśli szkolenia prowadzone są w klasie, płacisz za światło, gaz, sprzęt itp. A jeśli wybierasz blended learning, płacisz za wszystko.

Jednak wady te nie będą stanowić problemu, jeśli skorzystasz z poniższych wskazówek:

 1. Wybierz łatwe w użyciu narzędzia e-learningowe.
 2. Wyjaśnij specyfikę cyfrowego nauczania swoim nauczycielom lub instruktorom.
 3. Określ swoje potrzeby edukacyjne, oblicz budżet i znajdź narzędzia, które zaspokoją obie kwestie.

Modele blended learning

Najtrudniejszą rzeczą przy wprowadzaniu metody blended learning jest to, że technika ta jest niezwykle elastyczna. Różnorodność strategii, narzędzi i potrzeba zrównoważenia wszystkiego prawdopodobnie sprawi, że nawet doświadczeni profesjonaliści poczują się przytłoczeni i zdezorientowani.

Chcielibyśmy tutaj zwrócić uwagę na sześć głównych modeli blended learning:

1. Model twarzą w twarz

Model ten jest najbardziej zbliżony do tradycyjnego szkolenia w klasie. Co to znaczy? Nie wszyscy w klasie skorzystają z dodatkowego nauczania online. Jest ono bowiem ukierunkowane głównie na indywidualne potrzeby tych uczniów, którzy mają trudności lub są zainteresowani dalszym pogłębieniem wiedzy.

Modele blended learning - model twarzą w twarz

2. Model online

Ten model jest przeciwieństwem nauki tradycyjnej, ponieważ opiera się całkowicie na cyfrowej realizacji szkolenia. Łączy w sobie szkolenia synchroniczne (webinarium na żywo, szkolenia partnerskie, itp.) i szkolenia asynchroniczne (przyswajanie wiedzy we własnym tempie). W przypadku modelu online zwykle nie ma potrzeby spotkań na żywo, ale można je zorganizować, jeśli będzie taka konieczność.

Model online

3. Model rotacyjny

Ten model nauczania polega na podzieleniu grupy uczniów na mniejsze jednostki, które kolejno wykonują różnego rodzaju zadania na różnych etapach. Niektóre działania odbywają się online, a niektóre są realizowane osobiście. Pozwala to uczniom o różnych stylach nauki na uzyskanie maksymalnych korzyści ze szkolenia.

Model rotacyjny

4. Odwrócona klasa

Mottem tego modelu jest „nauka online, zastosowanie offline”. W odwróconej klasie wykłady i praktyczne elementy prac domowych zmieniają się rolami. Uczniowie uczą się w domu przed zajęciami, a czas w klasie przeznaczany jest na aktywną naukę i stosowanie przyswojonej wiedzy. Można to osiągnąć poprzez dyskusję, studia przypadku lub pracę nad projektami. Zadaniem instruktora jest prowadzenie uczących się poprzez odpowiadanie na pytania i wspieranie ich w stosowaniu założeń szkolenia.

Odwrócona klasa

5. Model elastyczny

Model elastyczny daje uczniom kontrolę nad ich nauką. Uczniowie lub pracownicy mogą przechodzić z jednego zadania do drugiego według własnych potrzeb. Zadania mogą być zarówno online, jak i offline. Nauczyciele lub instruktorzy są zawsze na miejscu, aby w razie potrzeby instruować i pomagać uczniom.

Model elastyczny

6. Model indywidualnej rotacji

Tutaj uczniowie również przemieszczają się z jednej stacji na drugą, ale to nauczyciel (/instruktor) lub algorytm wyznacza indywidualną ścieżkę. Uczniowie czy pracownicy nie muszą odwiedzać wszystkich stacji – tylko te, które są w ich harmonogramie.

Model indywidualnej rotacji

Jak w 5 krokach wprowadzić blended learning

Załóżmy, że zdecydowałeś, że blended learning wpisuje się w zakres Twoich potrzeb edukacyjnych. Co powinieneś zrobić dalej? Postępuj zgodnie z tym szczegółowym przewodnikiem, aby wprowadzić blended learning do swojej firmy:

Krok 1: Ustal cele blended learning

Określ, jakie cele i zadania chcesz osiągnąć za pomocą metody blended learning. Na przykład, możesz chcieć, aby edukacja uczniów była bardziej niezależna, a oni zaangażowani. Możesz też chcieć zapewnić uczniom lub pracownikom więcej możliwości współpracy w celu rozwijania ich umiejętności społecznych.

Krok 2: Wybierz model blended learning

Na podstawie wyznaczonych celów wybierz model blended learning, który najlepiej pasuje do Twoich potrzeb. Możesz używać więcej niż jednego modelu, ale przygotuj się na ich dalsze utrzymanie. Pamiętaj, że różne modele mogą wymagać różnych narzędzi i projektów klasy.

Modele blended learning

Krok 3: Zdobądź odpowiednie narzędzia do tworzenia i dostarczania treści 

Aby wdrożyć część online metody blended learning, potrzebne są specjalne rozwiązania. Każda firma ma specyficzne dla siebie potrzeby, ale każda z nich będzie potrzebować dwóch narzędzi. Narzędzia autorskiego do tworzenia treści online oraz systemu zarządzania nauczaniem, aby dostarczać je i śledzić postępy uczniów. Przyjrzyjmy się im bliżej:

Narzędzie autorskie

iSpring Suite

Biorąc pod uwagę elastyczny i konfigurowalny charakter blended learning, narzędzie autorskie powinno umożliwiać szybkie tworzenie i aktualizowanie materiałów e-learningowych. Jeśli nie masz doświadczenia w projektowaniu instruktażowym i chcesz z łatwością tworzyć materiały do nauki, wypróbuj iSpring Suite. Działa jako dodatek do PowerPointa, więc interfejs jest prawdopodobnie znajomy i możesz zacząć tworzyć treści od razu, bez specjalnego szkolenia.

Z iSpring Suite będziesz w stanie:

 • Tworzyć angażujące kursy online oparte na slajdach
 • Tworzyć interaktywne quizy i testy z 14 rodzajami pytań 
 • Nagrywać i edytować samouczki wideo
 • Tworzyć symulacje rozmów
 • Wzbogacać materiały teoretyczne o gotowe interakcje

Oto, jak wygląda kurs po polsku przygotowany za pomocą iSpring:

Uzyskaj 14-dniową darmową wersję próbną iSpring Suite i od razu zacznij tworzyć kursy i zajęcia w formie blended-learning.

System zarządzania nauczaniem (LMS)

Systemy zarządzania nauczaniem (LMS) służą do przechowywania materiałów szkoleniowych, dostarczania ich uczniom i generowania raportów. Raporty pomogą Ci sprawdzić, czy szkolenie zakończyło się sukcesem. Niektóre LMS mogą zapewnić uczniom tylko przypisane e-kursy (tzw. uczenie asynchroniczne); inne rozwiązania umożliwiają prowadzenie szkoleń online na żywo. Ponadto czasami w systemie LMS dostępne jest planowanie i monitorowanie obecności na sesjach offline. Takie wielofunkcyjne LMS idealnie nadają się do metody blended learning.

Jeśli e-learning jest dla Ciebie czymś nowym, sprawdź główne cechy, które powinien posiadać LMS do blended learningu:

 • Dostęp do materiałów edukacyjnych z dowolnego urządzenia
 • Płynna integracja z narzędziem autorskim
 • Wygodna rejestracja uczniów
 • Opcje synchronicznego, jak i asynchronicznego nauczania
 • Komunikacja z uczniami
 • Grywalizacja
 • Szczegółowa analiza postępów uczniów
iSpring Learn LMS

iSpring Learn LMS to platforma, która odpowiada wyżej wymienionym kryteriom. Platforma ta oferuje wszystkie funkcje niezbędne do uruchomienia i zarządzania metodą blended learning i jest dosyć prosta w użyciu. Wystarczy kilka kliknięć, aby utworzyć portal edukacyjny, przesłać treści szkoleniowe i dodać uczestników. Do tego platforma posiada interfejs w języku polskim, dzięki czemu tworzenie kursów jest jeszcze łatwiejsze. Uzyskaj 14-dniową darmową wersję próbną iSpring Learn i samodzielnie sprawdź możliwości i funkcje dostępne na platformie. 

Krok 4: Przeprojektuj swoje środowisko edukacyjne

W zależności od tego, jaka forma metody blended learning zostanie przyjęta, może być konieczne przeprojektowanie klasy. Ponadto upewnij się, że ogólny projekt klasy zmotywuje uczniów do zaangażowania się w naukę i sprawi, że będą pozytywnie nastawieni.

Krok 5: Uruchom blended learning i bądź cierpliwy

Wpuść swoich uczniów do kursu – jesteś gotowy! Teraz Twoim zadaniem jest zorganizowanie i utrzymanie procesu zdobywania wiedzy. I bądź cierpliwy. Minie co najmniej kilka tygodni, zanim blended learning zacznie przynosić rezultaty.

Podsumowując

Kiedy mówimy o cyfryzacji, jednymi z pierwszych przykładów, które przychodzą na myśl, są Amazon lub Uber. Ich technologia online zmieniła rynek. Jednocześnie te usługi online są silnie powiązane z doświadczeniami offline użytkownika. Podobnie blended learning; wymaga od Ciebie znalezienia delikatnej równowagi między przekazywaniem wiedzy w klasie a e-learningiem.

Formuła szkoleń korporacyjnych przeszła długą drogę od warsztatów dla praktykantów do korporacyjnych uniwersytetów. Podobnie jak nauka akademicka. Mimo to nie można na pewno stwierdzić, czy nauka offline, online czy blended learning będzie w Twoim przypadku najbardziej efektywna. Skuteczne szkolenie jest i zawsze było zorientowane na ucznia. Niezależnie od tego, którą strategię wybierzesz, nie pomylisz się stawiając swoich uczniów na pierwszym miejscu. Resztę zoptymalizujesz w miarę postępów. Dlatego zawsze możesz wypróbować darmowe wersje próbne oprogramowania iSpring Suite i iSpring Learn, aby we właściwy sposób rozpocząć blended learning.

iSpring Suite
Odkrywaj blended learning z iSpring Suite
Wypróbuj za darmo