Używasz starszej wersji przeglądarki. Zaktualizuj Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox lub Microsoft Edge do najnowszej wersji, aby udoskonalić doświadczenia korzystania z witryny.

image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml fb-white-10x14fb-10x14 ok-white-10x19ok-10x19 twitter-white-18x14twitter-18x14vk-white-16x11vk

Badanie przeprowadzone przez MIT Sloan wykazało, że 12-miesięczne kontrolowane szkolenia z umiejętności miękkich miały ogromny wpływ na ROI. W pięciu różnych fabrykach ROI wyniósł 250% w ciągu zaledwie ośmiu miesięcy. Kurs umiejętności miękkich, takich jak rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji, zwiększył produktywność, podniósł wydajność przy złożonych zadaniach i poprawił frekwencję.

SRI International ustalił, że 75% długoterminowego sukcesu w danej roli opiera się na opanowaniu umiejętności miękkich. Z kolei tylko 25% tego sukcesu w firmie pochodzi z kompetencji technicznych. Jak widać, wyniki szkolenia i wpływ, jaki mają kompetencje miękkie są imponujące. Przyjrzyjmy się bliżej temu, jak to wszystko działa oraz dlaczego kompetencje miękkie powinny być ważne dla menedżerów i działu HR.

Szkolenie umiejętności miękkich: co to jest

Definicja umiejętności miękkich wskazuje, że są zwykle bardziej skupione na osobowości, a nie na kwalifikacjach, umiejętnościach technicznych lub doświadczeniu zawodowym. Obejmują takie rzeczy, jak umiejętności interpersonalne, kompetencje społeczne oraz umiejętności zbywalne.

W przeciwieństwie do nich, kompetencje twarde to kompetencje techniczne, które często są związane z konkretnym zawodem. Biorą się z programów certyfikacyjnych, szkoleń pracowników, doświadczenia zawodowego. Można ich nauczać, mierzyć i testować poprzez egzaminy, zadania praktyczne lub quizy.

Do zakresu kompetencji twardych zwykle zalicza się kompetencje związane z podstawową działalnością firmy. Są to, na przykład, umiejętności pisania, umiejętności obsługi sieci komputerowych, obsługi maszyn, analizy biznesowej, projektowania i budowy. Kompetencje miękkie obejmują bardziej relacje interpersonalne i takie rzeczy, jak rozwiązywanie konfliktów, komunikacja, słuchanie i rozwiązywanie problemów.

Oto rodzaje umiejętności miękkich i twardych w formie krótkiego podsumowania różnic między nimi:

Umiejętności miękkieUmiejętności twarde
Oparte na doświadczeniuOparte na zasadach
Związane z ludźmiTechnologiczne/naukowe
Odnoszące się do postawyPrzemysłowe/mechaniczne
Dotyczące zachowaniaDotyczące narzędzi i technik
Niezwiązane z konkretną dziedzinąWyspecjalizowane
OgólneProceduralne i metodyczne
TranssytuacyjneReplikowalne
NietechniczneMożliwe do przewidzenia
NienamacalneNamacalne

Jak już wspomniano, rozwój kompetencji miękkich często jest niedoceniany i nie przywiązuje się do niego należytej wagi. Ponadto, kompetencji twardych można się nauczyć i doskonalić na przestrzeni czasu i poprzez powtórzenia. Tymczasem kompetencje miękkie mogą być trudniejsze do rozwinięcia i do dokładnej oceny oraz pomiaru. Właśnie dlatego w 2020 roku był ogromny niedobór kompetencji miękkich. W 2018 r. LinkedIn przeprowadził badanie obejmujące 100 miast metropolitalnych w Stanach Zjednoczonych i odkrył niedobór umiejętności komunikacyjnych u 1,4 miliona osób.

Ale czy zajęcie się tą luką naprawdę ma sens? Dlaczego kompetencje miękkie w miejscu pracy mają znaczenie dla pracodawcy?

Jak szkolenia z kompetencji miękkich mogą przynieść korzyści każdej organizacji

Kompetencje, takie jak komunikacja, rozwiązywanie konfliktów i problemów, stanowią podstawę prawie każdego aspektu działalności w organizacji. W całej organizacji, jednostce biznesowej i roli, kompetencje miękkie mają kluczowe znaczenie dla pozyskiwania klientów i poprawy wskaźników obsługi klienta. Szkolenia miękkie dla biznesu ułatwiają również budowanie zespołu. W związku z tym dział HR powinien regularnie organizować szkolenia obejmujące kompetencje miękkie.

Szkolenia dla firm w zakresie miękkich kompetencji niosą ze sobą wiele innych korzyści, oto trzy najważniejsze:

1. Ulepszenie obsługi klienta

Można to uznać za najbardziej oczywistą korzyść szkolenia, bowiem umiejętności miękkie znacząco wpływają na jakość obsługi. Twoi pracownicy będą potrafili skuteczniej słuchać, aby określić potrzeby klientów, zidentyfikować problemy i pomóc w ich rozwiązaniu. Mogą również mieć więcej współczucia i empatii po szkoleniu z kompetencji miękkich.

2. Zwiększenie sprzedaży

Szkolenia z kompetencji miękkich mogą przynieść korzyści Twojemu zespołowi podczas negocjacji sprzedaży. Pracownicy mogą wykorzystać swoje kompetencje do nawiązania kontaktu z klientem na bardziej osobistym poziomie, nie naruszając przy tym granic zawodowych. Twoi klienci z pewnością to docenią. Kiedy pracownicy poświęcą dodatkowy czas na omówienie problemów klientów i znajdują właściwe rozwiązanie, sprzedaż zakończy się sukcesem.

3. Poprawa retencji pracowników

Twoja firma zatrzyma więcej talentów, ponieważ zainwestowałeś w ich rozwój zawodowy, a to procentuje. Ograniczysz potrzebę zatrudniania i szkolenia pracowników zastępujących, zmniejszając koszty organizacyjne.

Ponadto kompetencje miękkie poprawiają utrwalanie wiedzy i dają pracownikom możliwość przejęcia odpowiedzialności za swój rozwój osobisty.

iSpring Suite

Przeprowadzaj szkolenia miękkie dla pracowników za pomocą profesjonalnie wyglądających treści e-learningowym.

Darmowy okres próbny Dowiedz się więcej

Przykłady kompetencji miękkich, które poprawią wydajność Twoich pracowników

Lista ta pokazuje kilka znaczących korzyści płynących ze szkolenia z zakresu kompetencji miękkich. Jakie jednak kompetencje powinny być w centrum zainteresowania Twoim i pracowników, aby faktycznie osiągnąć wszystkie te korzyści?

Niedawno LinkedIn opublikował listę kompetencji miękkich, na które jest największe zapotrzebowanie. Okazało się, że przywództwo, komunikacja, praca zespołowa i zarządzanie czasem są tymi, których pracodawcy aktywnie poszukiwali. Teraz spójrzmy na konkretne kompetencje, które warto zawrzeć w szkoleniu pracownika.

1. Przywództwo

Co to jest?Kluczowe kompetencje i cechy składające się na tę umiejętność:Po co szkolić swoich pracowników w tej umiejętności?
Przywództwo to umiejętność miękka umożliwiająca ludziom kierowanie innymi podczas wypełniania celów i misji organizacji.
 • Zarządzanie projektami
 • Empatia
 • Bezinteresowność
 • Przystosowalność
 • Umiejętność słuchania
 • Pokora
 • Inteligencja kulturowa
 • Autentyczność
 • Wszechstronność
 • Hojność
 • Zaufanie
Poprzez zwiększanie kompetencji przywódczych pracownicy będą mogli lepiej delegować zadania, przekazywać i przyjmować uczciwe i wykonalne opinie. Ponadto będą w stanie brać odpowiedzialność za rezultaty oraz motywować siebie i innych do osiągania celów biznesowych i KPI.

2. Komunikacja

Co to jest?Kluczowe kompetencje i cechy składające się na tę umiejętność:Po co szkolić swoich pracowników w tej umiejętności?
Umiejętności komunikacyjne mogą być ustne lub pisemne i ułatwiają skuteczną ekspresję w miejscu pracy.
 • Klarowność
 • Pewność siebie
 • Szacunek
 • Empatia
 • Umiejętność słuchania
 • Komunikacja werbalna
 • Komunikacja niewerbalna
 • Komunikacja pisemna
 • Konstruktywna krytyka
 • Życzliwość
Twoi pracownicy będą mogli skuteczniej komunikować się zarówno ze sobą, jak i z klientami, co stanowi korzyść dla obu stron. Poprzez rozwój kompetencji komunikacyjnych umożliwisz im skuteczniejsze wyrażanie się, bardziej aktywne, uważne słuchanie oraz osiąganie lepszych wyników podczas trudnych konwersacji.

3. Praca zespołowa

Co to jest?Kluczowe kompetencje i cechy składające się na tę umiejętność:Po co szkolić swoich pracowników w tej umiejętności?
Umiejętność pracy w zespole pozwala pracownikom dobrze działać w środowisku grupowym.
 • Współpraca
 • Koordynacja
 • Delegowanie
 • Umiejętność słuchania
 • Aktywne słuchanie
 • Wymiana pomysłów
 • Mediacja
 • Negocjacja
Wspiera zdrowe relacje z pracownikami i umożliwia współpracownikom skuteczniejszą pracę zespołową, aby wspólnie osiągać cele, zadania i KPI firmy.

4. Zarządzanie czasem

Co to jest?Kluczowe kompetencje i cechy składające się na tę umiejętność:Po co szkolić swoich pracowników w tej umiejętności?
Umiejętności zarządzania czasem świadczą o umiejętności mądrego wykorzystania czasu pracy. Ustalaj harmonogram zgodnie z potrzebami i rozsądnie przydzielaj czas na różne zadania.
 • Zarządzanie projektami
 • Priorytetyzacja
 • Przedsiębiorczość
 • Umiejętność planowania
 • Podejmowanie decyzji
 • Skupienie
 • Delegowanie
 • Zarządzanie stresem
 • Umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • Organizacja
Poprawa zarządzania czasem umożliwia pracownikom skuteczniejsze osiąganie celów w organizacji. Proces ten z kolei prowadzi do zwiększenia wydajności i produktywności.

5. Rozwiązywanie problemów

Co to jest?Kluczowe kompetencje i cechy składające się na tę umiejętność:Po co szkolić swoich pracowników w tej umiejętności?
Umiejętności rozwiązywania problemów łączą wykorzystanie analitycznego i kreatywnego myślenia w celu znalezienia odpowiednich rozwiązań.
 • Myślenie lateralne
 • Rozumowanie logiczne
 • Inicjatywa
 • Wytrwałość
 • Obserwacja
 • Perswazja
 • Negocjacja
 • Burza mózgów
 • Podejmowanie decyzji
Twoi pracownicy będą bardziej proaktywni, jeśli chodzi o rozpoznawanie problemów i potencjalnych przeszkód w realizacji projektów, zadań oraz celów. Będą również lepiej przygotowani do identyfikowania i wdrażania rozwiązań lub wymyślania poprawek.

6. Myślenie krytyczne

Co to jest?Kluczowe kompetencje i cechy składające się na tę umiejętność:Po co szkolić swoich pracowników w tej umiejętności?
Jest to umiejętność obiektywnej analizy informacji, oceny różnych perspektyw i wyciągania logicznych wniosków bez wpływu emocji lub osobistych uprzedzeń.
 • Rozwiązywanie problemów
 • Rozumowanie logiczne
 • Burza mózgów
 • Kreatywne myślenie
 • Komunikacja
 • Współpraca
 • Obserwacja
 • Stosowanie danych w świecie rzeczywistym
Wspiera zdolność Twoich pracowników do „nieszablonowego myślenia”. Korzystając z tych kompetencji, będą potrafili rozważyć zalety i wady różnych opcji i będą umieli podejmować świadome decyzje. Dzięki temu prawdopodobieństwo osiągnięcia pożądanych rezultatów przez firmę jest o wiele większe.

Problem polega na tym, że wielu uważa, że takie rodzaje kompetencje to cechy wrodzone; nie coś, czego można się nauczyć. Uważają, że dana osoba albo się z nimi rodzi, albo nie. Na szczęście jest to dalekie od prawdy, ponieważ wszystkie najbardziej pożądane kompetencje miękkie można rozwijać za pomocą szkoleń.

Najlepsze sposoby na szkolenie pracowników w zakresie kompetencji miękkich

Dostępnych jest wiele możliwości dostarczenia pracownikom szkoleń w zakresie umiejętności miękkich. Możesz poświęcić całe kursy wyłącznie kompetencjom miękkim lub możesz dodać odpowiednie sekcje dotyczące kompetencji miękkich do istniejących już treści kursu. Jeżeli chodzi o metody ich przedstawienia, rozważ skorzystanie z proponowanych przez nas opcji:

1. Coaching/mentoring

Jeśli zidentyfikujesz pracownika, który potrzebuje rozwinąć określoną kompetencję miękką, taką jak przywództwo, możesz rozważyć zatrudnienie mentora lub coacha. Możesz również przygotować konkretny, ukierunkowany plan szkolenia. Coaching w miejscu pracy zazwyczaj oznacza współpracę trenera i pracownika w celu identyfikacji, wyznaczenia celu i zaplanowania lepszych wyników.

Oto, jak to działa: coach definiuje cele pracownika, istniejące kompetencje, mocne strony i oczywiście słabe strony. Na przykład: pracownik dowiaduje się, że jego sposób komunikacji z nadzorowanym personelem nie jest wystarczająco dobry. W związku z tym coach tworzy strategię rozwoju dla pracownika i zapewnia mu jasną ścieżkę szkolenia umiejętności komunikacyjnych. Kiedy pracownik jest na dobrej drodze do wdrożenia tej strategii, trener wspiera go i dostarcza przydatne informacje zwrotne.

Coaching/mentoring jest szczególnie skuteczny, jeśli chodzi o rozwój kompetencji miękkich, takich jak komunikacja i przywództwo.

2. Interaktywne warsztaty na żywo

Jeżeli zależy Ci na szkoleniu całej grupy pracowników w zakresie określonych kompetencji miękkich, możesz zorganizować warsztaty na żywo. Najlepsze szkolenia miękkie (i twarde) mają konkretny, zorientowany na działanie cel, służą do znalezienia odpowiedzi na problemy w danej dziedzinie.

Powiedzmy, że chcesz nauczyć pracowników obsługi klienta rozwiązywania konfliktów z klientami. Możesz przygotować scenariusze do odgrywania ról i odegrać je bezpośrednio podczas szkolenia. Niech przełożony lub przedstawiciel ds. nauki i rozwoju odgrywa rolę niezadowolonego klienta. Z kolei pracownicy będą musieli spróbować rozwiązać konflikt. Na podstawie ich reakcji trener będzie w stanie uzupełnić luki w umiejętnościach i wskazać im właściwy kierunek.

3. Partnerskie (społeczne) uczenie się

Kolejny skuteczny, ale prosty sposób szkolenia kompetencji miękkich to nauka z innymi ludźmi. Badania wykazały, że istnieje istotny związek między dobrą atmosferą w firmie a nieformalnym uczeniem się. Można to wykorzystać, tworząc procedury robocze lub projekty na małą skalę, które wymagają współpracy między pracownikami w organizacji. Można też zdecydować się na społeczne uczenie się online za pomocą aplikacji społecznościowych i innych narzędzi.

Na przykład, stwórz forum, aby pracownicy mogli omawiać kompetencje miękkie i rozmawiać o tym, jak w pełni wykorzystać swój potencjał. Na forum będą poruszane różne tematy, zadawane pytania, a pracownicy będą opisywać swoje historie, aby poznać opinie kolegów. Załóżmy, że pracownik miał kontakt ze szczególnie trudnym klientem, który go zirytował. Może podzielić się swoimi doświadczeniami na forum, przedyskutować je ze współpracownikami i uzyskać przydatne porady na przyszłość.

4. Szkolenia online

W obecnym globalnym klimacie szkolenia online dla personelu mają sens. Pracownicy mogą doskonalić swoje kompetencje miękkie podczas szkolenia w domu lub w innych miejscach na dowolnych urządzeniach.

Możesz kupić gotowe kursy kompetencji miękkich na internetowych platformach edukacyjnych, takich jak LinkedIn, Learning czy Udemy. Jak jednak Twoi pracownicy utrwalą zdobyte umiejętności w praktyce? Oraz jak sprawdzisz, czy Twoi współpracownicy naprawdę wynieśli coś pożytecznego ze szkolenia?

Świetnym sposobem na rozwiązanie obu problemów i przeprowadzenie internetowego szkolenia obejmującego kompetencje miękkie, które dodaje prawdziwą wartość, jest symulacja dialogu. Metoda ta jest idealna do nauczania umiejętności komunikacji biznesowej i innych podobnych kompetencji.

Symulacja dialogu to interakcja online, która symuluje prawdziwą rozmowę pracownika z drugą osobą, taką jak klient, członek personelu lub interesariusz. Jest podobna do odgrywania ról, które omówiliśmy przy warsztatach na żywo, ale symulacje są zautomatyzowane i nie wymagają zaangażowania innych.

Najważniejsze jest to, że pomagają pracownikom opanować umiejętności komunikacyjne bez ryzyka, dopóki nie będą gotowi do sprawdzenia ich na żywo. Ponadto, w przeciwieństwie do warsztatów, nie trzeba gromadzić wszystkich uczestników w jednym miejscu i poświęcać czasu na indywidualne ćwiczenia. Symulacje dialogów pozwalają dziesiątkom, a nawet setkom profesjonalistów ćwiczyć, kiedy i gdzie chcą.

Oto, jak wygląda symulacja dialogu stworzona za pomocą zestawu narzędzi autorskich iSpring Suite:

Kluczową cechą dobrej symulacji dialogu jest wykorzystanie scenariuszy z rozgałęzieniami, w których każda podjęta przez pracownika decyzja ma konsekwencje. Gwarantuje to, że wszystko odbywa się tak, jak w rzeczywistej komunikacji między dwojgiem ludzi.

Narzędzia autorskie takie jak iSpring Suite sprawiają, że tworzenie symulacji dialogów jest bardzo proste i szybkie. Pozwalają również na dodanie scenariuszy z rozgałęzieniami bez skomplikowanego kodowania. Osobiście przekonaj się, jak wygodnie można tworzyć interaktywne zadania i ciekawe szkolenia, i pobierz bezpłatną 14-dniową wersję próbną iSpring Suite.

5. AR/VR

Rzeczywistość rozszerzona i wirtualna również mogą być bardzo skutecznymi sposobami szkolenia kompetencji miękkich u pracownika. Narzędzia te umożliwiają firmom skuteczne powielanie rzeczywistych scenariuszy dla kadr oraz przekazywanie, jak najlepiej reagować w takich sytuacjach.

Na przykład, w wirtualnym świecie możesz odtworzyć scenariusz, w którym pracownik musi empatycznie odpowiadać współpracownikowi, który przeżywa trudne chwile. Możesz też odtworzyć sytuację, w której pracodawcy muszą przekazać krytyczne opinie swoim pracownikom.

Świetnym przykładem szkolenia VR w zakresie kompetencji miękkich jest program “CoPilot” opracowany przez Talespin.

VR Szkolenie

Platforma CoPilot od Talespin umożliwia wykorzystanie wirtualnych ludzi z inteligencją społeczną i emocjonalną. Są one wspierane przez sztuczną inteligencję, aby rozwijać kompetencje interpersonalne.

Jak umieścić szkolenie z umiejętności
miękkich online

Możesz się teraz zastanawiać, jaki jest najszybszy i najłatwiejszy sposób na umieszczenie szkolenia z kompetencji miękkich online. Dlatego przyjrzymy się szybkiemu procesowi krok po kroku.

Krok 1: Wykonaj niezbędne prace wstępne

Krok ten jest zależny od używanej metodologii i oprogramowania. Ogólnie rzecz biorąc, na tym etapie powinieneś określić cele szkolenia i zdefiniować, co powinno zostać omówione w szkoleniu. Dodatkowo zdecyduj, w jaki sposób wprowadzisz tę wizję w życie – jakiego narzędzia autorskiego użyjesz.

Krok 2: Stwórz kurs

Ta część procesu zależy od rodzaju szkoleń, które chcesz stworzyć i programu, który zdecydujesz się wybrać. Narzędzia do szybkiego tworzenia e-learningu, takie jak iSpring Suite, są idealne do tworzenia szkoleń opartych na slajdach. Umożliwiają też tworzenie quizów, samouczków wideo i symulacji dialogów, które omówiliśmy powyżej.

Krok 3: Publikacja szkolenia

Kiedy skończysz tworzyć swój kurs kompetencji miękkich, następną decyzją, którą należy podjąć jest to, jak go opublikować i udostępnić. Większość organizacji woli dostarczać szkolenia za pośrednictwem systemu LMS, takiego jak iSpring Learn. Dzięki niemu śledzenie rezultatów i statusu ukończenia szkolenia oraz zarządzanie kursami jest bardzo proste. Zapewnia również elastyczność w korzystaniu z dowolnego formatu e-learningowego.

Możesz jednak udostępniać szkolenia na swojej firmowej stronie internetowej/w intranecie lub wysłać je swoim pracownikom na pocztę e-mail. Pobierz darmową 30-dniową wersję próbną iSpring Learn, aby doświadczyć elastyczności LMS i łatwego oceniania uczniów.

Końcowe przemyślenia

Na tym kończy się to dogłębne spojrzenie na szkolenia z umiejętności miękkich. Czy w Twojej firmie oferowane są szkolenia pracowników w zakresie kompetencji miękkich? Jeśli tak, to napisz nam w komentarzu, jakie szkolenia miękkie są wykorzystywane w Twojej organizacji i jaka jest ich skuteczność?

iSpring Suite
Wygodne narzędzie, aby przeprowadzić szkolenia miękkie pracowników
Wypróbuj za darmo