Używasz starszej wersji przeglądarki. Zaktualizuj Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox lub Microsoft Edge do najnowszej wersji, aby udoskonalić doświadczenia korzystania z witryny.

image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml fb-white-10x14fb-10x14 ok-white-10x19ok-10x19 twitter-white-18x14twitter-18x14vk-white-16x11vk

Quizy mogą być integralnym narzędziem sprawdzania wiedzy i zwiększania zaangażowania, więc stwórz quiz, który przybliży Cię do Twoich celów dydaktycznych.

W e-learningu główną metodą oceny jest quiz online, który może zawierać różne typy pytań. Na przykład, pytania wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz, uzupełnianie pustych miejsc, zaznaczanie odpowiedzi na obrazie, sekwencje i inne. Chcesz wiedzieć, jak łatwo przygotować quiz online? Jest to możliwe, jeśli korzystasz z narzędzia do tworzenia treści i będziesz przestrzegać kilku wskazówek.

W tym artykule szczegółowo wyjaśnimy, jak stworzyć quiz online za pomocą zestawu narzędzi do tworzenia treści iSpring Suite. Pokażemy, jak zaangażować uczniów oraz sprawdzić, czy zapamiętali treści, których się uczyli. Dowiesz się też, jaka jest najlepsza strona do robienia quizów.

Stwórz swój quiz i dowiedz się, jak pomoże Ci w szkoleniu pracowników

Zanim pokażemy Ci, jak przygotować quiz online, dowiedzmy się, dlaczego quizy są tak przydatne w programie szkolenia personelu.

 1. Quizy pozwalają śledzić postępy pracowników i zobaczyć, co zapamiętali, a czego nie.
 2. Tworzenie quizu, podobnie jak jego rozwiązywanie, nie zajmuje dużo czasu. Zwłaszcza, jeśli znajdziesz odpowiedni szablon dla swojego quizu. To idealne rozwiązanie, ponieważ musisz być szybki, jeśli chcesz, aby Twoje szkolenie online było efektywne. Czy wiesz, że ludzie zapominają średnio 70% tego, czego się nauczyli w ciągu 24 godzin?
 3. Quizy pozwalają uczniom zachować nowe informacje w pamięci długotrwałej.
 4. Przeprowadzanie quizów zwiększa zrozumienie, motywację i zaangażowanie uczniów. Osiągnięcia w quizach powodują głębsze zaangażowanie w Twoje treści.
 5. Quizy generują również dane, które można wykorzystać do zidentyfikowania braków w szkoleniu i udoskonalenia treści.
 6. Do przeprowadzenia quizu nie potrzebujesz środowiska klasowego. Uczniowie mogą rozwiązywać quizy online, gdziekolwiek się znajdują, zgodnie ze swoim harmonogramem.

iSpring Suite

Stwórz angażujący quiz z oceną za pomocą przyjaznego użytkownikowi i niezawodnego programu iSpring Suite ze zniżką 30% dla pracowników naukowych.

Darmowy okres próbny Dowiedz się więcej

Pytania, które należy zadać, zanim zabierzesz się za stworzenie quizu

Teraz, gdy znasz już powód tworzenia quizów, rozważmy jedną ważną rzecz, którą musisz zrobić, zanim zaczniesz przygotowywać quiz. Na tym etapie powinieneś pomyśleć o tym, kim są Twoi potencjalni uczniowie. Dzięki temu unikniesz pewnych ograniczeń, z jakimi mogą się spotkać podczas szkolenia i lepiej ocenić ich wiedzę. Oto rzeczy, które należy wiedzieć o grupie docelowej:

 • Czy mają doświadczenie z nauką online?
 • Jaki mają poziom znajomości obsługi komputera?
 • Czy mają rozwiązywać quizy na komputerach, czy raczej uczyć się na urządzeniach mobilnych?
 • Czy są wśród uczniów osoby z wadami wzroku lub słuchu?
 • Jakie rodzaje pytań są najodpowiedniejsze dla odbiorców?

Uwaga: Pamiętaj, że edukacja musi być dostępna dla wszystkich. Kursy utworzone za pomocą iSpring QuizMaker są przyjazne dla urządzeń mobilnych i bezproblemowo wyświetlają się na wszystkich smartfonach i tabletach. Poza tym, jeśli Twoi uczniowie mają specjalne potrzeby w zakresie dostępności, iSpring umożliwia tworzenie testów zgodnych z normą 508. Jedną z zalet jest to, że nie trzeba tworzyć do tego osobnego quizu. Użytkownicy mogą jednym kliknięciem przełączyć się w tryb przeglądania z ułatwieniami dostępu.

Przewodnik krok po kroku:

Krok 1. Zdefiniuj rodzaj quizu

Praca nad quizem przypomina tworzenie kursu online, ale quiz może wymagać zmodyfikowanego cyklu lub procesu programowania. Jednak punkt wyjścia jest ten sam — zdefiniowanie konkretnych celów lub zadań.

Co chcesz osiągnąć poprzez stworzenie quizu? Odpowiedź na to pytanie pomoże Ci określić rodzaj oceny.

Quizy można zazwyczaj podzielić na dwie główne kategorie, w zależności od celu:

 1. Quizy utrwalające pomagają utrwalić i wymusić powtórkę materiału szkoleniowego. Zazwyczaj są one włączane w regularnych odstępach czasu (na koniec modułu lub rozdziału) w celu ćwiczenia i gromadzenia danych. Taki quiz zazwyczaj nie ma żadnych konkretnych wymagań: żadnych ograniczeń czasowych, żadnych kar za błędne odpowiedzi. Uczeń ma kilka prób udzielenia poprawnej odpowiedzi; po każdym błędzie znajduje się wyjaśnienie, dlaczego odpowiedź jest błędna. Zgodnie z nazwą, system ten pomaga uczniom utrwalić informacje.
 2. Quizy oceniające pomagają sprawdzić wiedzę pracowników. Zazwyczaj mają one ustalone limity czasowe i jedną próbę odpowiedzi, bez wyjaśnienia błędów. Quiz pokazuje, jak przydatny był kurs lub cały program szkoleniowy dla Twoich pracowników – czego tak naprawdę się z niego nauczyli.

Krok 2. Wybierz rodzaje pytań do quizu

Tworząc quizy w iSpring Suite, możesz skorzystać z 14 typów pytań na ocenę. W iSpring możesz również wybrać szablon dla swojego quizu.

1. Prawda lub Fałsz — Uczeń musi określić, czy stwierdzenie jest prawdziwe, czy fałszywe. To najprostszy typ pytania.

Stwórz quiz z pytaniami typu Prawda czy Fałsz

2. Wielokrotny wybór — Uczeń musi wybrać jedną poprawną odpowiedź spośród kilku możliwości.

Stwórz quiz z pytaniami wielokrotnego wyboru

3. Wiele odpowiedzi —Użytkownik musi wybrać wszystkie poprawne odpowiedzi z listy. Pytania tego typu są trudniejsze niż pytania wielokrotnego wyboru, ponieważ uczący się nie wie, ile odpowiedzi wybrać.

Pytanie z wieloma odpowiedziami

4. Krótka odpowiedź — Nie ma tu odpowiedzi do wyboru – uczeń musi wpisać odpowiedź w polu tekstowym. Wymaga to dobrego zrozumienia tematu, aby udzielić poprawnej odpowiedzi, a „prawidłowa odpowiedź” jest subiektywna.

Pytania z krótkimi odpowiedziami

5. Sekwencja — Użytkownik musi ułożyć elementy we właściwej kolejności. Możesz użyć tego typu pytania, jeśli chcesz ustalić oś czasu lub uporządkować kilka rzeczy w porządku rosnącym/malejącym.

Pytanie sekwencyjne

6. Numeryczne – Uczeń musi wpisać poprawną liczbę w polu tekstowym. Dlatego odgadnięcie prawidłowej odpowiedzi jest niemożliwe, w przeciwieństwie do pytań wielokrotnego wyboru lub pytań typu prawda i fałsz.

Pytanie numeryczne

7. Wybór z listy — Użytkownik musi wybrać poprawną odpowiedź z każdej listy rozwijanej.

Pytanie typu Wybór z listy

8. Przeciąganie słów — Zadaniem ucznia jest przeciągnięcie i upuszczenie słów z banku słów w puste miejsca w podanym tekście.

Pytanie z przeciąganiem słów

9. Wypełnianie pustych miejsc — Użytkownik musi wypełnić puste miejsca w tekście. Możesz użyć tego rodzaju pytania, jeśli chcesz sprawdzić na przykład, jak dobrze pracownik zna określoną zasadę lub prostą procedurę.

Pytanie z wypełnianiem pustych miejsc

10. Dopasowywanie —Uczeń musi dopasować pary słów, wyrażeń lub obrazów. Możesz dodać dodatkowe dopasowania, aby utrudnić zadanie.

Dopasowywanie

Typowe pytanie zawiera od 4 do 10 par. Tego typu pytań można używać do dopasowywania terminów i definicji, tekstów i obrazów, autorów i cytatów, dat i wydarzeń itp.

11. Zaznaczanie na obrazie — Użytkownik musi kliknąć jeden lub więcej wyznaczonych obszarów na obrazie. Przy twórczym wykorzystaniu tego typu pytań, autor quizu może stworzyć interesujące praktyczne zadanie. Na przykład:

Zaznaczanie na obrazie

12. Przeciągnij i upuść — Interaktywne minigry: uczeń przeciąga przedmioty i upuszcza je we właściwym miejscu. Przydatne do zwiększania zaangażowania.

Przeciągnij i upuść

13. Skala Likerta — Jest to pięciopunktowy model oceny zgody lub jej braku z podanym stwierdzeniem. Użyj tej skali, aby poznać opinie, wrażenia i postawy uczniów.

Skala Likerta

14. Esej — Wymaga od uczniów napisania tekstu w stylu dowolnym. Przydaje się do oceny umiejętności krytycznego myślenia i prowadzenia dyskusji.

Esej

Aby quiz był rzetelny i dokładny, powinien być zgodny z zasadą “30/40/30”, jak przedstawiono poniżej.

Zasada 30/40/30

Krok 3. Przygotuj dobre pytania

Skuteczność quizu zależy w dużej mierze od tego, jak dobrze sformułujesz swoje pytania. Niestety łatwo zapomnieć, że osoby biorące udział w quizie mają tylko te informacje, które im przekażemy. Jeśli nie zrozumieją pytań, uczniowie będą musieli zacząć odpowiadać na nie w sposób losowy, zamiast polegać na swojej wiedzy. To zrujnuje Twoje szanse na uzyskanie trafnej oceny. Ponadto uczniowie mogą stracić zaangażowanie w treści, które sprawdzają ich w kwestiach, które nie zostały omówione. Dlatego ważne jest dokładne sformułowanie każdego pytania, aby edukacja pracowników była skuteczna.

Oto kilka wskazówek:

 • Nie komplikuj pytań. Pytania powinny być proste i jasne. Unikaj pisania długich, złożonych zdań. Zdanie nie powinno przekraczać 20 słów.
 • Postaraj się, aby Twoje pytania i odpowiedzi nie zawierały przeczeń. Na przykład: “Które z poniższych NIE jest wynikiem wiązań wodorowych?” Takie pytania są często mylące. Jednak rozsądne wykorzystanie tego podejścia może sprawić, że Twoi uczniowie nie będą się nudzić. Kiedy go użyjesz, rozważ zapisanie cząstki przeczącej dużymi literami lub pogrubionym tekstem, aby uczeń jej nie przegapił.
 • Nie używaj nieprecyzyjnych deskryptorów, takich jak “w przybliżeniu”, “dowolny”, “co najmniej” itp. “Jaka jest przybliżona wartość stałej pi/π?” – “Około trzech?” Zadawanie niedokładnych pytań zwiększa szanse na uzyskanie niedokładnych odpowiedzi — dobrze napisane pytania (miejmy nadzieję) wywołają dobrze napisane odpowiedzi. Na przykład: “Wyraź stałą π z dokładnością do najbliższych 3 cyfr znaczących”. “3,14.”
 • Zaczynaj pytania otwarte od słów “co”, “ile”, “kiedy”, “jak” i “dlaczego”.
 • Unikaj zbędnych wskazówek, które pozwalają uczniowi na wywnioskowanie poprawnej odpowiedzi z kontekstu. Może to świadczyć o pewnej sprawności umysłu — co na pewno jest pozytywne — ale nie pomaga w ocenie wiedzy ucznia.

Krok 4. Opracuj opcje odpowiedzi

Na tym etapie tworzenia quizu musisz uwzględnić fałszywe odpowiedzi dla każdego pytania. Fałszywa odpowiedź, lub dystraktor, to nieprawidłowa odpowiedź, której celem jest zdezorientowanie ucznia.

Oto kilka porad:

 • Niech wszystkie opcje odpowiedzi będą jasne i zwięzłe. Nie ma powodu, aby odpowiedzi musiały się składać z wielu akapitów.
 • Niech odpowiedzi i dystraktory mają tę samą strukturę i długość. Wszelkie niespójności w gramatyce i wyborze języka mogą dostarczyć niechcianych wskazówek dotyczących prawidłowej odpowiedzi.
 • Nie polegaj stale na opcjach odpowiedzi, takich jak “żadna z powyższych”/”wszystkie z powyższych” — zwłaszcza w przypadku pytań wielokrotnego wyboru.
 • Unikaj opcji, w przypadku których odpowiedzi użytkowników mogą zostać uznane za „niepoprawne” przez błędne wpisanie lub pisownię odpowiedzi. Na przykład, „Łódź” i „łódź” lub „Jan” i „jan”. Jeśli pracownik wpisze właściwe słowo, ale użyje niewłaściwej wielkości liter, wynik będzie nieobiektywny, jeśli w quizie rozróżniana jest wielkość liter.
 • Upewnij się, że Twoje odpowiedzi są w pełni poprawne, a fałszywe odpowiedzi zdecydowanie błędne. Jakakolwiek nieścisłość w temacie lub sformułowaniu opcji odpowiedzi wywoła u uczniów dezorientację.

Krok 5. Zdecyduj o właściwościach quizu

Właściwości quizu zależą od celu. Na przykład, czy celem jest szkolenie umiejętności i zachęcanie do nauki, czy ocena wiedzy?

Punktacja quizu

Podczas tworzenia quizu specjalista ds. szkoleń zwykle napotyka problem: jaki minimalny wynik zaliczający powinien zostać ustalony. Nie ma uniwersalnego rozwiązania dla każdego quizu. Ponownie należy wziąć pod uwagę swoje cele, które pełnią rolę przewodnika.

Załóżmy, że przygotowujesz quiz utrwalający dla sprzedawców na temat umiejętności zarządzania czasem. Celem jest konsolidacja materiałów szkoleniowych i pomoc pracownikom w odświeżeniu treści, o których mogli zapomnieć. Tutaj wynik zaliczający dla quizu może wynosić około 70-80%.

Jeśli wydajesz certyfikaty dla personelu medycznego, na przykład z anatomii układu nerwowego, możesz ustawić pełne 100 procent jako ocenę zaliczającą. W tym przypadku punktacja quizu jest bardziej rygorystyczna ze względu na istotę ludzkiego życia i/lub leczenia.

iSpring Suite umożliwia przypisywanie punktów za poprawne odpowiedzi i kar za błędne odpowiedzi:

Losowo rozkładaj pytania

Dobra standardowa długość quizu to około 25-30 pytań, ale cała rezerwa pytań powinna być 3-4 razy większa. Na przykład, dla quizu, w którym pracownikom losowo przypisywanych jest tylko 25-30 pytań, powinieneś użyć puli 75-120 pytań. W rezultacie każdy użytkownik ma do czynienia z inną treścią quizu. Jest to prosty sposób na ograniczenie możliwości dzielenia się odpowiedziami między uczniami.

Aby dowiedzieć się, jak ustawić losowanie pytań w quizie iSpring Suite, obejrzyj ten krótki samouczek wideo:

Limity czasowe

Aby zapobiec oszukiwaniu, możesz także ustawić limit czasu na rozwiązanie quizu. W zależności od złożoności pytań możesz dać uczniom 10-30 minut na ukończenie.

Jeśli pracownik nie włożył żadnego wysiłku w przyswojenie przedmiotu, nawet ściągawki nie pomogą mu zdać quizu w wyznaczonym czasie.

W iSpring Suite możesz ustawić limity czasowe dla całego quizu lub poszczególnych pytań:

Jednak rozważając ograniczenia czasowe należy pamiętać, że aby zachować zgodność ze standardem WCAG 2.0, quizy nie mogą mieć limitów czasu.

Liczba prób

Jeśli chcesz przeprowadzić kompleksową “diagnostykę” wiedzy swoich pracowników, ustaw quiz na “jedną próbę”. Wtedy trudniej będzie odgadnąć prawidłową odpowiedź. Możesz ustawić liczbę prób dwoma kliknięciami:

Rozgałęzianie

Rozgałęzianie może być świetnym sposobem na zaprojektowanie quizu w celu utrwalenia wiedzy i zachęty. Pomoże to Twoim pracownikom wypełnić luki w wiedzy i lepiej przyswoić materiał. Oto jak to działa: kiedy użytkownicy popełnią błąd, przechodzą do slajdu informacyjnego. Jeśli odpowiedź jest poprawna, przechodzą od razu do następnego pytania quizu. Stwórz więc quiz online, który wzmocni wiedzę pracowników.

Informacje zwrotne

Pamiętasz quizy w szkole lub na studiach? Po sprawdzeniu quizu nauczyciel oddawał prace z przekreślonymi błędnymi odpowiedziami. Czy kiedykolwiek chciałeś zapytać: „Dlaczego ta jest nieprawidłowa?”

To samo dzieje się w e-learningu, ale oczywiście nie ma tam nauczyciela, który mógłby odpowiedzieć na pytanie ucznia. Mimo to quiz online może dać informację zwrotną na temat każdej błędnej odpowiedzi. Pomaga to uczniom łatwo zrozumieć, dlaczego ich odpowiedzi mogły być nieprawidłowe i która opcja jest poprawna. Aby dowiedzieć się, jak skonfigurować rozgałęzienia i informacje zwrotne w iSpring Suite, obejrzyj ten samouczek:

Krok 6. Dodaj podkład głosowy i zaprojektuj pytania

Rozwiązywanie quizu może być stresujące. Wiele osób powie, że quiz to najbardziej nieprzyjemna część szkolenia. Aby temu zaradzić, pochyl się nad projektem quizu i stwórz ciekawe interaktywne zadania wykorzystując gotowy szablon.

Projekt pytań

System iSpring Suite umożliwia dostosowanie każdego slajdu z pytaniem: ustaw czcionkę, zmień układ i wybierz schemat kolorów dla pytania:

Podkład głosowy

Dla każdego pytania w quizie możesz zaimportować plik audio lub nagrać dźwięk bezpośrednio w iSpring Suite, a następnie edytować go za pomocą wbudowanego edytora:

Korzystając z tych opcji, możesz przeprowadzać interesujące, interaktywne quizy, które angażują pracowników w ciekawą i przyjemną naukę.

Kiedy przeprowadzać quizy

 • Po każdym kursie. Na końcu każdego kursu powinien być quiz końcowy. W przeciwnym razie, jak zmierzysz efekty szkolenia swoich pracowników?
 • Po każdym programie szkoleniowym, który obejmuje zestaw kursów na określony temat. Jest to rodzaj szkolenia po szkoleniu. Wyniki quizu mogą pokazać, jak dobrze pracownicy potrafią przekuć wiedzę w działanie.
 • Do certyfikacji. Quizy pokazują wiedzę, którą pracownicy zachowali. W tym celu można ponownie wykorzystać quiz końcowy z kursu szkoleniowego lub przygotować nowy.
 • Przed szkoleniem. Wyniki quizu dadzą jasny obraz tego, co uczniowie już wiedzą. Możesz użyć tych danych do wyznaczenia kierunku kursu lub całego programu szkoleniowego.

Podsumowanie

Jak widać, przygotowanie quizu z iSpring Suite jest niezwykle proste i nie musisz być pasjonatem technologii, aby to zrobić. W iSpring znajdziesz nie tylko odpowiedni szablon, ale też różne formaty pytań do swojego quizu. Spróbuj i przekonaj się sam! Pobierz 14-dniową wersję próbną i stwórz quiz całkowicie za darmo!

iSpring Suite
Z łatwością i profesjonalnie stwórz quiz
Wypróbuj za darmo