Używasz starszej wersji przeglądarki. Zaktualizuj Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox lub Microsoft Edge do najnowszej wersji, aby udoskonalić doświadczenia korzystania z witryny.

image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml fb-white-10x14fb-10x14 ok-white-10x19ok-10x19 twitter-white-18x14twitter-18x14vk-white-16x11vk

Najlepsze organizacje wiedzą, że inwestując w programy L&D firma otrzymuje zwrot (ROI) w postaci czasu, wysiłku i rekomendacji pracowników. I właśnie dlatego skuteczna strategia L&D jest podstawą, gdy chce się zatrzymać wykwalifikowanych i zaangażowanych pracowników.

Niniejszy przewodnik zawiera wszystko, co musisz wiedzieć o tworzeniu i wdrażaniu strategii Learning & Development. Dowiesz się:

iSpring Suite

Przygotuj swoją własną skuteczną strategię L&D za pomocą przyjaznego dla użytkownika i wielofunkcyjnego narzędzia.

Darmowy okres próbny Dowiedz się więcej

Strategia L&D: co to znaczy?

A więc, czym jest strategia L&D? Jest to strategia rozwoju zasobów ludzkich, znana też jako Learning and Development, czyli ramy określające, w jaki sposób firma będzie wspierać rozwój pracowników. Jest to szczegółowy plan, który kieruje organizacją w zapewnianiu istotnych możliwości uczenia się. Skuteczna strategia L&D pomaga osiągnąć cele edukacyjne poprzez jasne określenie celów i metod. Dzięki temu pomaga organizacjom podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące priorytetów szkoleń i alokacji zasobów w celu uzyskania maksymalnego efektu.

Solidna strategia nauki i rozwoju powinna uwzględniać aktualne umiejętności, wiedzę i obszary wymagające poprawy u pracowników. Powinna także zapewniać, że możliwości uczenia się są zgodne z potrzebami pracowników i ogólną strategią biznesową.

Dlaczego ważne jest, aby mieć program L&D? 

Posiadanie korporacyjnej strategii rozwoju zasobów ludzkich przynosi ogromne korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Oto sześć najważniejszych zalet, jakich można się spodziewać.

 • Zwiększa zaangażowanie i wskaźniki retencji pracowników;
 • Zapewnia, że firma pozostaje konkurencyjna i elastyczna;
 • Ułatwia planowanie sukcesji i rozwój zawodowy w celu uzyskania lepszych wyników biznesowych;
 • Poprawia skuteczność i produktywność, zwiększając ROI inicjatywy edukacyjne;
 • Eliminuje pilne braki w umiejętnościach, zwiększając wydajność firmy;
 • Wspiera kulturę nauki, promując współpracę i odpowiedzialność.

Historie sukcesu korporacyjnej strategii L&D

Sukces wygląda inaczej dla każdej organizacji, ale zapoznanie się z rzeczywistymi przykładami strategii L&D może być przydatnym ćwiczeniem. Zebraliśmy trzy przykłady organizacji, które wykorzystały strategie L&D do transformacji uczenia się organizacyjnego i poprawy wyników.

Każdy przykład obejmuje inny przypadek użycia, a jedną wspólną cechą jest to, że wszystkie te organizacje zmieniły swój model szkolenia ze stacjonarnego na cyfrowy.

Wdrażanie pracowników

Przejście na cyfrowy model szkoleń może przynieść znaczące korzyści w zakresie wdrożenia nowego pracownika. Od standaryzacji procesu, poprzez przyspieszenie czasu potrzebnego do osiągnięcia produktywności, po zwiększenie zaangażowania.

Central One Federal Credit Union, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa non-profit z siedzibą w środkowym Massachusetts

WyzwanieRozwiązanieWyniki
Dwa lata temu organizacja nie miała działu szkoleń. Oznaczało to, że każdy dział musiał przeprowadzać własne sesje, głównie stacjonarnie. Wiązało się to z kilkoma wyzwaniami. Nie tylko trudno było zaplanować harmonogram szkoleń, ale treść nie była wciągająca i brakowało spójności.Central One przeszedł ze szkoleń stacjonarnych na szkolenia online przy użyciu iSpring Learn LMS. Obecnie 80% nauczania odbywa się za pośrednictwem systemu LMS, dzięki czemu szkolenia są bardziej spójne i wygodniejsze w planowaniu.Central One skrócił czas wdrożenia nowego pracownika z 6 lub 8 tygodni do 4 tygodni.

Szkolenie sprzedażowe

Twój zespół sprzedaży ciężko pracuje na rzecz firmy, dlatego odpowiednie szkolenia są niezbędne. Przeniesienie kursu sprzedażowego do Internetu w ramach strategii L&D może znacznie poprawić wyniki, zapewniając bardziej elastyczną i skalowalną metodę nauczania. Co więcej, pracownicy odpowiedzialni za sprzedaż mogą uzyskać dostęp do najważniejszych informacji z dowolnego miejsca dzięki m-learningowi.

Suzuki Australia, spółka zależna japońskiej firmy motoryzacyjnej Suzuki Motor Corporation

WyzwanieRozwiązanieWyniki
Przed pandemią COVID-19 firma Suzuki Australia przeprowadzała proces szkolenia personelu sprzedaży i personelu technicznego dealerów stacjonarnie. Było to kosztowne, czasochłonne i nieskuteczne. Zaczęto więc szukać sposobów na przeniesienie szkoleń do Internetu i stworzenie angażujących materiałów, które zachęcą uczniów do odpowiedzialności.Dzięki rekomendacji zespół szkoleniowy najpierw zakupił iSpring Suite w celu konwersji programu PowerPoint do formatu przyjaznego online. Następnie, jako naturalne rozszerzenie, zdecydowano się zainwestować w iSpring Learn LMS, aby dostarczać programy szkoleniowe i monitorować wyniki.Firma odnotowała 100% wskaźnik realizacji w przypadku wszystkich pracowników ASO Suzuki, w tym zespołu sprzedaży i techników.

Szkolenie w zakresie zgodności

Nasz następny przykład strategii L&D pokazuje, jak wiele zalet ma przeniesienie szkolenia z zakresu zgodności online. E-learning może zwiększyć frekwencję, wpłynąć na zmianę zachowań oraz poprawić możliwości śledzenia i monitorowania. Wszystko to prowadzi do bezpieczniejszego i bardziej zgodnego z przepisami miejsca pracy.

Forever Direct, regionalne centrum dystrybucyjne Forever Living Products, największego producenta i dystrybutora produktów z aloesu na świecie

WyzwanieRozwiązanieWyniki
Forever Direct odpowiada za bezpieczeństwo 350 pracowników i zewnętrznych dostawców wchodzących na teren firmy. Dlatego zwiększanie świadomości w zakresie bezpieczeństwa jest niezbędne. Wcześniej firma przeprowadzała stacjonarne szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa, ale stwierdziła, że ich spójność, interaktywność i dokładność są ograniczone. Poza tym wdrożenie kursu było nieopłacalne i czasochłonne.Firma postanowiła zwiększyć efektywność i skuteczność programów L&D, przenosząc je online. Po wielu badaniach wybrano iSpring ze względu na rozbudowane możliwości raportowania, przyjazny użytkownikowi interfejs i kompleksowe kwalifikacje w zakresie bezpieczeństwa.Liczba wypadków w magazynie spadła o 50%.

Jak stworzyć skuteczną strategię L&D

Zrozumienie, dlaczego potrzebujesz ram strategii L&D to dopiero połowa sukcesu. Następnym krokiem jest stworzenie i wdrożenie tego rozwiązania. Choć może się to wydawać zniechęcające, jest o wiele prostsze, niż mogłoby się wydawać, gdy podzielisz to na łatwe do wykonania kroki.

Postępuj zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku, jak stworzyć skuteczny program strategii rozwoju zasobów ludzkich.

Krok 1. Identyfikacja celów organizacyjnych

Zanim zabierzesz się za stworzenie kursu musisz zidentyfikować krótko- i długoterminowe cele organizacyjne. Następnie należy określić, w jaki sposób inicjatywy L&D mogą przyczynić się do osiągnięcia tych celów.

Oto przykład:

Strategie L&D: przykład celu organizacyjnego

Krok 2. Przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych

Następnie musisz ocenić poziom umiejętności pracowników, aby zidentyfikować konkretne obszary, w których potrzebne są interwencje w zakresie L&D (luki kompetencyjne).

Wykonaj poniższe kroki, aby przeprowadzić dokładną analizę luk kompetencyjnych:

 1. Wyjaśnij cel analizy. Co chcesz osiągnąć?
 2. Zdefiniuj zakres analizy. Jaka jest Twoja grupa docelowa – konkretny dział, stanowisko czy cała organizacja?
 3. Przeprowadź ankiety i wywiady w celu zebrania danych.
 4. Przeanalizuj dane, aby wskazać luki kompetencyjne, wyzwania lub wzorce zachowań. Pomoże Ci to określić potrzeby szkoleniowe.
 5. Ustal priorytety potrzeb szkoleniowych w oparciu o pilność, wykonalność i zgodność z celami biznesowymi.

Krok 3. Przygotowanie planu szkolenia

Teraz, gdy już dobrze rozumiesz najpilniejsze potrzeby szkoleniowe, czas opracować plan działania. Ten plan szkoleniowy powinien przedstawiać kroki, harmonogram, interesariuszy i zasoby potrzebne do wdrożenia inicjatyw L&D. Jako taki powinien być osiągalny i zgodny z szerszymi celami firmy.

Wykonaj poniższe kroki, aby stworzyć swój plan szkoleniowy:

 1. Wyznaczaj jasne i mierzalne cele edukacyjne w oparciu o zdefiniowane potrzeby szkoleniowe. Upewnij się, że są one zgodne z celami firmy. Przykładowo zmniejsz liczbę skarg klientów związanych z wiedzą o produkcie o 15% do I kwartału 2024 r.
 2. Zdefiniuj grupę docelową każdego programu szkoleniowego, biorąc pod uwagę jej stanowiska, poziom umiejętności i potrzeby.
 3. Określ metody szkoleniowe dla każdej inicjatywy w oparciu o cele, odbiorców i dostępne zasoby. Na przykład, kursy online, odgrywanie ról lub szkolenie stanowiskowe.
 4. Ustal chronologię i harmonogram kursu.
 5. Przypisz zasoby do każdej inicjatywy szkoleniowej. Jakie materiały edukacyjne i technologia są niezbędne? Czy potrzebujesz wsparcia ze strony MŚP?
 6. Określ metody ewaluacji w celu oceny skuteczności każdego kursu. Może to obejmować przeprowadzanie ocen przed i po szkoleniu, a także ankiet zwrotnych.

Krok 4. Tworzenie angażujących treści szkoleniowych

Jesteś teraz gotowy stworzyć materiał edukacyjny dostosowany do potrzeb Twoich odbiorców. Najłatwiejszym sposobem zaspokojenia różnych preferencji uczniów jest włączenie do kursu różnych elementów, takich jak symulacje, studia przypadków i quizy.

Jeśli proces uczenia odbywa się online, będziesz potrzebować narzędzia do tworzenia treści, takiego jak iSpring Suite, aby móc tworzyć interaktywne materiały e-learningowe. To zaawansowane narzędzie autorskie z prostym w obsłudze interfejsem, które pozwala w ciągu kilku minut tworzyć światowej klasy zasoby edukacyjne. Dzięki szerokiej gamie szablonów i w pełni wyposażonej bibliotece postaci można tworzyć niestandardowe materiały na potrzeby każdego scenariusza szkoleniowego.

Oto kilka przykładów treści, które można stworzyć przy użyciu iSpring.

Kursy online

Interaktywne moduły e-learningowe mogą łączyć tekst, obrazy i filmy zapewniając wciągające doświadczenia.

Pobierz 14-dniową wersję próbną iSpring Suite, aby rozpocząć tworzenie kursów →

Odgrywanie ról

Symulacje w świecie rzeczywistym umożliwiają pracownikom ćwiczenia w środowisku wolnym od ryzyka, dzięki czemu mogą rozwijać swoje umiejętności komunikacyjne.

Quizy

Interaktywne oceny online mogą sprawdzać wiedzę uczniów w angażujący sposób, umożliwiając zespołom L&D wykrywanie luk kompetencyjnych i obszarów wymagających poprawy.

Filmy szkoleniowe

Wciągające i bogate w informacje filmy zazwyczaj przedstawiają instruktora wyjaśniającego temat. Zawierają również pomoce wizualne, slajdy, dźwięk i animacje, aby informacje były lepiej przyswajane.

Film szkoleniowy L&D iSpring

Interakcje

Krótkie, ukierunkowane fragmenty treści e-learningowych mogą pełnić rolę samodzielnego kursu szkoleniowego lub można je rozszerzyć. Są one szczególnie skuteczne w angażowaniu zapracowanych uczniów i utrwalaniu kluczowych informacji.

Dzięki różnorodnej gamie interakcji i funkcji możliwe jest stworzenie kursu online, który realizuje każdy scenariusz szkoleniowy.

Krok 5. Sprawdzenie treści szkoleniowych

Gdy zakończysz tworzenie kursów ważne jest dokładne przetestowanie treści. W końcu jest wiele aspektów, które należy wziąć pod uwagę. Zacznij od zebrania grupy testowej, wybierając osoby o różnych doświadczeniach, poziomach wiedzy i punktach widzenia. Dzięki temu otrzymasz wszechstronne informacje zwrotne od różnych typów uczniów.

Następnie poproś grupę testową o ukończenie kursu i wypełnienie ankiety. Aby uzyskać pełny obraz, zadaj pytania dotyczące następujących kwestii:

 • Doświadczenia użytkownika: Czy nawigacja była prosta? 
 • Materiał edukacyjny: Czy jest zrozumiały? Czy jest rzetelny? Czego brakuje?
 • Funkcjonalność: Czy elementy interaktywne działają prawidłowo?
 • Adekwatność: Czy uznali szkolenie za istotne dla ich stanowiska?
 • Dostępność: Czy szkolenie jest dostępne dla uczniów o różnych potrzebach?

Zbierz opinie od swojej grupy testowej i określ, jakie poprawki musisz wprowadzić. Pamiętaj, że ze względu na ograniczenia czasowe i budżetowe możesz nie być w stanie wprowadzić wszystkich sugerowanych zmian od razu. W takiej sytuacji sprawdź priorytety biznesowe i zacznij od wprowadzenia najpilniejszych zmian, a resztę zachowaj na następną iterację.

Krok 6. Wdrożenie kursu

Po dokonaniu wszystkich poprawek i zmian, jesteś gotowy na wdrożenie kursu. Przy dostarczaniu kursu online musisz przesłać materiały szkoleniowe do swojego korporacyjnego LMS. Po przesłaniu możesz zarządzać wszystkimi aspektami szkolenia, takimi jak rejestrowanie użytkowników i ustalanie terminów.

Na przykład, iSpring Learn pozwala adminom na szybkie i łatwe przesyłanie treści i łączenie szkoleń w spersonalizowane ścieżki edukacyjne. Pozwala też na zapisywanie uczniów na szkolenia za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

iSpring Learn LMS

Automatyczne powiadomienia, terminy i raporty pozwalają zapracowanym zespołom L&D zautomatyzować proces zarządzania szkoleniami.

Krok 7. Zmierz wyniki szkolenia

Gdy tylko pracownicy zaczną brać udział w szkoleniu, możesz rozpocząć śledzenie i monitorowanie postępów inicjatyw L&D. Można to zrobić na wiele sposobów:

 • Zbieranie opinie uczniów
 • Mierzenie wyników względem ustalonych celów
 • Analizowanie danych zebranych przez LMS
 • Porównanie kluczowych wskaźników wydajności przed i po wdrożeniu inicjatyw L&D

W idealnym świecie połączono by wszystkie metody, aby uzyskać pełen obraz wpływu kursu. Jednak zbieranie informacji zwrotnych od uczniów i danych dotyczących ich wyników wymaga czasu. Na szczęście analityka LMS może dać Ci natychmiastowy wgląd w powodzenie szkolenia.

Rozbudowane możliwości raportowania LMS firmy iSpring umożliwiają pobieranie niezbędnych danych szkoleniowych i wizualizację wpływu na poziomie makro i mikro. Na przykład Raport z wyników uczniów zapewnia ogólny przegląd wszystkich uczniów i działów w Twojej firmie.

Raportowanie w iSpring Learn

Alternatywnie Raport z wyników uczniów zawiera szczegółowe informacje na temat postępów i wyników poszczególnych pracowników.

Szablon strategii L&D

Aby pomóc Ci usprawnić proces opracowywania strategii L&D, stworzyliśmy szablon strategii rozwoju zasobów ludzkich. Pobierz go, aby już dziś rozpocząć planowanie swojej podróży szkoleniowej.

FAQ 

W tej części znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące przygotowania i wdrożenia ram strategii rozwoju zasobów ludzkich.

Jakie są typowe przeszkody napotykane podczas wdrażania planu działania dotyczącego strategii uczenia się?

Podczas tworzenia strategicznego planu nauki możesz napotkać pewne przeszkody. Zazwyczaj obejmują one:

 • Brak poparcia ze strony kierownictwa wyższego szczebla
 • Ograniczenia budżetowe i niewystarczające zasoby
 • Rozdźwięk pomiędzy strategiami L&D a celami biznesowymi
 • Trudność w ocenie skuteczności inicjatyw L&D
 • Opór przed zmianami w całej firmie

Co należy wziąć pod uwagę wybierając platformę wspierającą inicjatywy L&D?

Wybierając narzędzia do rozwoju zasobów ludzkich, które wzmocnią strategię L&D Twojej organizacji, powinieneś zadać następujące pytania:

 • Czy platforma wspiera nasze obecne potrzeby szkoleniowe?
 • Czy to rozwiązanie jest skalowalne i wystarczająco elastyczne, aby sprostać naszym przyszłym potrzebom?
 • Czy jest przyjazna użytkownikowi?
 • Czy integruje się z istniejącymi systemami w naszym stosie technologicznym?
 • Czy może skutecznie śledzić i raportować efekty uczenia się?
 • Jaki poziom wsparcia i pomocy zapewnia dostawca platformy?
 • Czy posiada odpowiednie zasady bezpieczeństwa i prywatności danych, aby zachować zgodność z przepisami branżowymi?

Co dalej?

Szczegółowa strategia L&D umożliwia Twojej firmie wspieranie rozwoju pracowników i osiąganie wyników biznesowych. Zapewnia jasny plan działania pokazujący, gdzie jesteście, dokąd zmierzacie i jak tam dotrzecie. Przekłada się to na bardziej płynny proces uczenia, lepsze wyniki w nauce oraz bardziej zaangażowanych i produktywnych pracowników.

To powiedziawszy, stworzenie skutecznego planu działania nie jest pozbawione wyzwań. Niskie wskaźniki przyswojenia, ograniczony budżet i trudności w pomiarze ROI to tylko niektóre z przeszkód, przed którymi stoją zespoły L&D. Na szczęście zainwestowanie w e-learning i skorzystanie z pomocy solidnego systemu LMS może rozwiązać wiele z tych problemów. LMS zapewnia opłacalny, elastyczny i wciągający sposób dostarczania inicjatyw szkoleniowych i realizacji strategii L&D. Co więcej, zaawansowane narzędzia analityczne ułatwiają mierzenie ROI i prezentowanie wpływu Twoich wysiłków.

Czy chcesz wykorzystać LMS do zbudowania skutecznej strategii L&D? Już teraz wypróbuj darmową wersję próbną iSpring Learn LMS i zobacz, jak platforma zaspokoi Twoje potrzeby związane z L&D.

iSpring Suite
Strategia L&D z iSpring
Wypróbuj za darmo