Używasz starszej wersji przeglądarki. Zaktualizuj Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox lub Microsoft Edge do najnowszej wersji, aby udoskonalić doświadczenia korzystania z witryny.

image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml fb-white-10x14fb-10x14 ok-white-10x19ok-10x19 twitter-white-18x14twitter-18x14vk-white-16x11vk

Kosztowna, destrukcyjna i niszcząca morale — niska retencja pracowników może zdestabilizować nawet firmy o ugruntowanej pozycji. Chociaż pewien poziom rotacji pracowników jest normalny w każdej firmie, specjaliści HR muszą się postarać, aby jak najbardziej ją ograniczyć. Na szczęście istnieją kroki, które firma może podjąć, aby zwiększyć wskaźnik retencji pracowników i zbudować stabilne, odnoszące sukcesy zespoły.

Niniejszy przewodnik obejmuje wszystko, co należy wiedzieć na ten temat, w tym:

iSpring Learn LMS

Zyskaj na wprowadzeniu strategii, dzięki którym w Twojej firmie zwiększy się retencja pracowników dzięki przyjaznemu dla użytkownika LMS.

Darmowy okres próbny Dowiedz się więcej

Czym jest retencja pracowników?

Zanim zanurzymy się w świat strategii mających na celu wsparcie rozwoju firmy, musimy zacząć od podstaw. Retencja pracowników – co to znaczy? Samo słowo „retencja” nie jest niczym skomplikowanym i oznacza po prostu „zatrzymanie”. Retencja pracowników odnosi się więc do umiejętności zatrzymania pracowników przez firmę. Pracodawcom powinno zależeć na jak najwyższej retencji, ponieważ przynosi ona korzyści organizacji oraz stawia ją w dobrym świetle. Zwłaszcza w czasach, gdy istnieją strony internetowe, na których można anonimowo oceniać byłych pracodawców.

Kolejne ważne pojęcie, które również zostanie później rozwinięte, to wskaźnik lub współczynnik retencji. Mówiąc prosto, jest to procent pracowników, którzy nadal pracują w firmie po danym okresie. W jaki sposób można go obliczyć? Istnieje specjalny wzór do obliczania współczynnika retencji. Obliczenia należy zacząć od wybrania interesującego nas okresu, który może być dowolny. Następnie trzeba podzielić aktualną liczbę personelu przez liczbę pracowników zatrudnionych na początku tego okresu. Uzyskany wynik należy następnie pomnożyć razy 100.

Zobrazujmy to przykładem. Załóżmy, że na początku roku zatrudnionych było 200 pracowników, a pod koniec roku jest ich 180. Działanie będzie więc wyglądać następująco: (180/200)*100. Współczynnik retencji wyniesie w tym przypadku 90%. Jak już wspomniano, wysoki poziom retencji jest zazwyczaj zjawiskiem pozytywnym. Jednak czasami może świadczyć o tym, że pracodawca zatrzymuje również nieefektywnych pracowników, dlatego wynik zawsze należy dodatkowo przeanalizować.

Dlaczego zwiększenie retencji pracowników jest ważne?

Zmniejszenie rotacji pracowników jest integralną częścią sukcesu każdej organizacji, ale dlaczego jest tak ważne? W tym rozdziale omówimy pięć korzyści wynikających ze zmniejszenia rotacji w miejscu pracy.

Korzyści z większej retencji pracowników

Oszczędność pieniędzy i czasu

Wysoka rotacja pracowników jest kosztowna. W badaniu Gallup oszacowano, że rotacja pracowników kosztuje amerykańskie firmy ponad 1 bilion dolarów rocznie. W przypadku każdego pracownika, który opuszcza firmę, zespół HR musi zainwestować pieniądze w rekrutację, wybór i przeszkolenie zastępcy. Dodatkowo zwiększenie retencji oznacza, że specjaliści HR mogliby przeznaczyć czas spędzony na zastępowaniu pracowników na inne ważne zadania.

Zwiększenie zadowolenia klientów

Doświadczeni pracownicy są zwykle bardziej zaangażowani, lojalni i mają wiedzę na temat produktów i usług firmy. W rezultacie zapewniają klientom lepsze ogólne doświadczenia.

Poza tym klienci mogą być przyzwyczajeni do pracy z konkretnym pracownikiem. Kiedy członek zespołu odchodzi, może to stanowić niedogodność dla klienta i zakłócać przepływ pracy. Utrzymanie doświadczonych pracowników zapewnia płynną i spójną obsługę klienta.

Poprawa wydajności pracowników

Kiedy pracownicy dłużej pozostają w organizacji, lepiej rozumieją kulturę firmy, procesy i produkty. W związku z tym są bardziej produktywni i wydajni oraz wymagają mniejszego wsparcia ze strony menedżerów. Wszystko to prowadzi do lepszej wydajności pracowników i zwiększonej produktywności.

Podnoszenie morale

Kiedy pracownik odchodzi, pozostali członkowie zespołu zazwyczaj przejmują jego obowiązki do czasu zatrudnienia i przeszkolenia zastępcy. Już samo to może wywołać napięcie w zespołach. Dodaj do tego wpływ psychologiczny stale zmieniającego się zespołu, a otrzymasz niskie morale. Jeśli zaś zwiększysz retencję pracowników, doprowadzisz do poprawy ogólnego morale i wzmocnienia poczucia wspólnoty.

Ochrona wiedzy firmowej

Im dłużej pracownicy pozostają w firmie, tym więcej zdobywają wiedzy i doświadczenia. Poprawiając współczynnik retencji i ułatwiając transfer wiedzy w organizacji, można mieć pewność, że istotne informacje nie opuszczą firmy. To z kolei prowadzi do powstania bardziej wykształconego personelu z mniejszymi lukami kompetencyjnymi.

Jak zwiększyć retencję pracowników

Jak wspomniano, niski wskaźnik retencji może wpływać na firmę i wyniki finansowe, od wpływu na morale po zawyżone koszty rekrutacji. Właśnie dlatego organizacje inwestują znaczną ilość czasu i zasobów w opracowywanie strategii zwiększających retencję pracowników.

Ogólne wskazówki, jak poprawić retencję pracowników

Strategia retencji pracowników powinna być dostosowana do organizacji. Istnieje jednak kilka powszechnych strategii, które okazały się skuteczne w każdej branży. 

Przeanalizujemy kilka najlepszych praktyk zwiększania wskaźnika retencji i zatrzymywania talentów w czterech kluczowych branżach: opieka zdrowotna, handel detaliczny, produkcja, restauracje.

Jak zwiększyć retencję w opiece zdrowotnej

Branża opieki zdrowotnej to dynamiczne i bardzo stresujące środowisko pracy, które może negatywnie wpływać na wskaźnik retencji personelu. Aby zatrzymać personel i poprawić zaangażowanie pracowników, potrzebna jest jasna strategia. Oto kilka sposobów, aby to osiągnąć.

 • Wdrożenie podejścia do opieki skoncentrowanego na pacjencie, które zachęca pracowników do udziału w procesie decyzyjnym (polityki, protokoły, opieka nad pacjentem). Poprzez włączenie pracowników czują się oni bardziej zaangażowani, lojalni i słyszani w firmie.
 • Zapewnienie programów wsparcia emocjonalnego i szkoleń z odporności, aby pomóc pracownikom radzić sobie ze stresem, wypaleniem i trudnymi emocjonalnie sytuacjami. Może to obejmować grupy wzajemnego wsparcia, doradztwo i szkolenia w zakresie radzenia sobie ze stresem.
 • Ustanowienie programów mentorskich łączących młodszych pracowników z doświadczonymi pracownikami, aby pokazać jasną ścieżkę kariery i zapewnić młodszym pracownikom dodatkowe wsparcie.

Jak zwiększyć retencję w handlu detalicznym

Pracownicy sprzedaży detalicznej są bardzo zapracowani. Od obsługi zdenerwowanych klientów po długie godziny pracy – może to być stresujące środowisko pracy z dużą rotacją pracowników. Jednak dzięki zastosowaniu odpowiednich strategii firmy mogą zwiększyć wskaźnik retencji pracowników. 

 • Zapewnienie personelowi odpowiednich narzędzi i sprzętu do prawidłowego wykonywania pracy. Jeśli to możliwe, warto inwestować w najnowszą technologię, aby zoptymalizować wydajność i zmniejszyć obciążenie pracowników.
 • Stworzenie programu świadczeń dla pracowników, który oferuje zniżki, dodatki i współpracę z innymi lokalnymi firmami. Świadczenia te (w połączeniu z konkurencyjnym wynagrodzeniem) sprawią, że pracownicy poczują się doceniani i wzmocnią poczucie lojalności.
 • Ulepszenie onboardingu w celu zagwarantowania nowym pracownikom odpowiedniego przeszkolenia i wsparcia. Oferowanie kompleksowego programu wdrożenia zapewnia pracownikom sukces i tworzy dobre pierwsze wrażenie. To z kolei prowadzi do bardziej produktywnych i zaangażowanych pracowników.

Jak zwiększyć retencję w produkcji

Długie zmiany i środowisko pracy wysokiego ryzyka mogą odcisnąć piętno na pracownikach produkcji. W związku z tym organizacje muszą się postarać, aby zatrzymać doświadczonych pracowników. Oto kilka najlepszych praktyk, których warto przestrzegać.

 • Priorytetyzacja bezpieczeństwa poprzez wprowadzenie rygorystycznych protokołów, oferowanie regularnych szkoleń i dostarczanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej. Takie postępowanie pokazuje pracownikom, że pracodawcy zależy na ich dobrostanie, dzięki czemu czują się bezpieczniej i czują, że są doceniani.
 • Propagowanie zdrowej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym poprzez oferowanie wystarczających przerw i kompleksowego programu wspierającego dobrostan pracowników. Jeśli to możliwe: wdrożenie elastycznego harmonogramu pracy.
 • Wdrażanie lean manufacturing w celu usprawnienia przepływu pracy pracowników i zaangażowania ich w proces produkcyjny.

Jak zwiększyć retencję w restauracjach

Nerwowe środowisko, długie godziny pracy i niestałe harmonogramy; pracownicy restauracji stoją przed wieloma wyzwaniami. W rezultacie retencja w tej branży jest zwykle niska. Oto kilka sposobów na zatrzymanie najlepszych pracowników restauracji.

 • Wprowadzenie praktyk sprawiedliwego planowania harmonogramu pracy, aby zapewnić pracownikom większe poczucie bezpieczeństwa i poprawić równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Powinno to obejmować powiadomienie z wyprzedzeniem o harmonogramach, korzystanie z oprogramowania, aby uczynić proces bardziej sprawiedliwym oraz uwzględnianie preferencji pracowników.
 • Oferowanie możliwości szkoleń multidyscyplinarnych, aby umożliwić pracownikom rozwój ich umiejętności. Na przykład należy pozwolić pracownikom szkolić się na personel kuchenny, kelnerów, hostów i barmanów, aby poszerzyć ich wiedzę branżową.
 • Zachęcanie pracowników do dzielenia się opiniami i pomysłami na każdy temat, od działań, menu po obsługę klienta. Ich wkład jest nie tylko cenny, ale także sprzyja poczuciu odpowiedzialności.

Szkolenie online – niezawodny sposób na zwiększenie wskaźnika retencji pracowników

Zapewnienie możliwości kształcenia ustawicznego i rozwoju to niezawodny sposób na zwiększenie retencji pracowników, niezależnie od branży. Oprócz budowania wysoko wykwalifikowanego i zaangażowanego personelu, inwestowanie w rozwój zawodowy pracowników pokazuje, że ich doceniasz. W efekcie zwiększa to lojalność i zadowolenie z pracy.

Najlepszym sposobem na dostarczenie kształcenia ustawicznego pracownikom jest przeniesienie go online. Aby szkolenia online były elastyczne, opłacalne i skalowalne, potrzebny jest system zarządzania nauczaniem (LMS). Dzięki temu pracownicy mogą uczyć się, kiedy i gdzie chcą, w dogodnym dla nich tempie. Ponadto LMS pozwala łatwo zarządzać wszystkimi działaniami szkoleniowymi.

Omówimy tutaj sześć sposobów, w jakie szkolenia online prowadzone za pośrednictwem LMS mogą przyczynić się do zwiększenia wskaźnika retencji.

1. Optymalizacja onboardingu

Zatrzymanie pracowników zaczyna się podczas onboardingu. Badanie przeprowadzone przez Brandon Hall Group wykazało, że organizacje posiadające kompleksowy proces onboardingu zwiększyły wskaźnik retencji nowych pracowników o 82%.

LMS może usprawnić i ulepszyć proces onboardingu dając pracownikom elastyczny dostęp do zasobów, aby się zaaklimatyzować. Co więcej, pracownicy mogą uzyskać dostęp do treści, gdy tylko potrzebują odświeżenia wiedzy, poprawiając w ten sposób zapamiętywanie informacji.

Dzięki LMS można też zautomatyzować czasochłonne zadania powiązane ze szkoleniem nowego personelu. Na przykład iSpring Learn LMS umożliwia automatyczne zapisywanie nowych pracowników do programów onboardingowych, wysyłanie przypomnień i monitorowanie postępów uczniów. Oszczędza to czas zespołom HR i menedżerom, pozwalając im skupić się na tym, aby nowicjusze poczuli się jak w domu.

Retencja pracowników - powiadomienie w LMS

2. Zadbanie o szkolenie w zakresie zgodności i bezpieczeństwa

Jeśli pracownicy nie czują się bezpiecznie i pewnie w pracy, prawdopodobnie nie zostaną w niej długo. Z kolei organizacje, dla których bezpieczeństwo w miejscu pracy jest priorytetem, często cieszą się lepszymi wskaźnikami retencji pracowników. Ponadto prawie każda branża wymaga od personelu odbycia szkoleń w zakresie zgodności i bezpieczeństwa. Ma to na celu zapewnienie, że pracownicy są na bieżąco z najnowszymi przepisami.

Dostarczając szkolenie w zakresie zgodności za pomocą LMS można zagwarantować, że wszyscy pracownicy ukończyli niezbędne szkolenie. Nie tylko unikniesz kosztownych kar czy grzywien, ale sprawisz, że pracownicy poczują się bezpiecznie na swoich stanowiskach. A to jest bezcenne.

Kurs bezpieczeństwa online

3. Dostarczanie angażujących treści szkoleniowych

Kiedy mówimy o możliwościach uczenia się i rozwoju, nie mamy na myśli nudnych, całodniowych wykładów. Skuteczne szkolenie pracowników jest zwięzłe, wciągające i stosowne do sytuacji. System LMS obsługuje wiele rodzajów szkoleń, dzięki czemu można zaspokoić potrzeby różnych typów uczniów. Pomoże to zaangażować pracowników i pokazać swoje zaangażowanie wobec nich. Przełoży się to na lepsze wyniki w nauce i większą lojalność.

iSpring Learn LMS wyposażony jest w zestaw narzędzi do tworzenia treści, iSpring Suite, który umożliwia błyskawiczne tworzenie świetnych treści e-learningowych. Możesz stworzyć kursy online oparte na slajdach, quizy, filmy szkoleniowe, symulacje odgrywania ról i inne. 

Już teraz wypróbuj 14-dniową wersję próbną iSpring Suite →

4. Śledzenie wyników szkolenia i zarządzanie wydajnością

Nie ma znaczenia, jak doskonała jest Twoja strategia nauki i rozwoju. Jeśli nie możesz zmierzyć wyników, na następnym spotkaniu w sprawie budżetu nie będziesz mieć wiele do zaoferowania.

LMS z rozbudowaną analityką i raportowaniem eliminują spekulowanie przy ocenie powodzenia szkoleń, dostarczając jasnych danych na temat wydajności pracowników. iSpring Learn jest doskonałym tego przykładem. Zespoły HR i L&D mogą szybko generować niestandardowe raporty w celu wizualizacji kluczowych wskaźników sukcesu i śledzenia szkoleń pracowników.

Raporty w LMS

Kierownicy mogą wykorzystać dane z raportów do przekazania pracownikom dostosowanych do ich potrzeb, konstruktywnych informacji zwrotnych. Mogą też łatwo wykrywać luki w wiedzy. Co więcej, w dalszej kolejności mogą tworzyć spersonalizowane ścieżki uczenia się, aby uzupełnić braki w umiejętnościach pracowników i poprawić wydajność. Dzięki temu pracownicy rozwijają umiejętności i czują się wspierani w tym procesie, co prowadzi do większego zadowolenia z pracy.

Ścieżka nauki

Wypróbuj 30-dniową wersję próbną iSpring Learn →

5. Sprawienie, aby nauka była terminowa i elastyczna

Najlepszym sposobem na wzmocnienie pozycji pracowników i sprawienie, aby poczuli się wspierani, jest zaoferowanie elastycznego procesu uczenia się. To właśnie tutaj LMS pokazuje swoją wartość. Personel może szkolić się we własnym tempie, według własnego harmonogramu i na własnym urządzeniu.

Nauka mobilna ma w tym duży udział. Na przykład, iSpring Learn wyposażony jest w przyjazną dla użytkownika aplikację mobilną. Dzięki niej pracownicy mogą uczyć się, kiedy i gdzie potrzebują, bezpośrednio na swoich smartfonach.

Aplikacja mobilna LMS

Często zadawane pytania dotyczące retencji pracowników

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące zwiększania retencji pracowników.

Jak mogę zmierzyć sukces mojej strategii zatrzymania pracowników?

Niektóre powszechne wskaźniki służące do pomiaru retencji obejmują:

 • Wskaźnik rotacji personelu
 • Wskaźnik retencji personelu
 • Średni staż pracy
 • Time to fill vacant positions
 • Badania satysfakcji i zaangażowania pracowników
 • Wskaźniki wydajności i produktywności
 • Rozmowę na koniec współpracy
 • Metryki szkoleniowe
 • Wskaźnik poleceń pracowników – ilu nowych pracowników zostaje zatrudnionych dzięki poleceniom obecnych pracowników

Czy wspieranie inkluzywnego środowiska pracy może zwiększyć retencję pracowników?

Tak, wzmacnianie poczucia przynależności zachęca pracowników do bycia sobą, co prowadzi do większego zaangażowania i wierności.

Oto kilka sposobów, w jakie organizacje mogą tworzyć inkluzywną kulturę:

 • Wspieranie różnorodności i wdrażanie różnorodnych praktyk w procesie rekrutacji
 • Oferowanie szkoleń dotyczących różnorodności kulturowej i inkluzywności
 • Wdrażanie inkluzywnych polityk i równych szans
 • Utworzenie grupy pracowników zapewniających wsparcie (ERG)
 • Współpraca z organizacjami zewnętrznymi w celu celebrowania i wspierania inicjatyw na rzecz różnorodności

Podsumowując

Niski wskaźnik retencji pracowników może zakłócić pracę firmy, obniżyć morale pracowników i być bardzo kosztowne. Dlatego inwestowanie czasu i zasobów w zwiększanie retencji pracowników jest koniecznością. Skuteczny program zatrzymania pracowników będzie skupiał się na zwiększaniu zaangażowania pracowników, poprawie możliwości uczenia się i priorytetowym traktowaniu dobrostanu. Choć nie stanie się to z dnia na dzień, długoterminowy wpływ poprawy wskaźników retencji jest ogromny.

Przeniesienie szkolenia online i zainwestowanie w LMS może znacząco wzmocnić Twoje starania. Solidna platforma do zarządzania nauczaniem, taka jak iSpring Learn, umożliwia Twojej organizacji centralizację działań szkoleniowych. Pozwala także na mierzenie wpływu inicjatyw w zakresie nauki i rozwoju oraz redukcję kosztów. Dzięki temu zespoły L&D mają więcej czasu, który mogą poświęcić na to, co ważne: wspieranie pracowników w ich rozwoju zawodowym.

Już teraz pobierz darmową wersję demonstracyjną iSpring Learn, jeśli chcesz sprawdzić, jak bardzo zwiększy się retencja pracowników przy użyciu LMS!

iSpring Learn
Zwiększona retencja pracowników z iSpring Learn
Wypróbuj za darmo