Używasz starszej wersji przeglądarki. Zaktualizuj Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox lub Microsoft Edge do najnowszej wersji, aby udoskonalić doświadczenia korzystania z witryny.

image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml fb-white-10x14fb-10x14 ok-white-10x19ok-10x19 twitter-white-18x14twitter-18x14vk-white-16x11vk

Jeremy Van Weymeersch, dyrektor ds. kontroli jakości w firmie AUTOSUR, opowiedział, w jaki sposób iSpring pomógł firmie w przeszkoleniu inspektorów pojazdów i poprawie usług w 900 stacjach kontroli technicznej w całym kraju.

Jeremy Van Weymeersch, 

dyrektor ds. kontroli jakości w firmie AUTOSUR

Informacje ogólne

Sieć Kontroli Technicznej Pojazdów AUTOSUR powstała w 1990 roku i nieprzerwanie skupia najlepszych specjalistów w celu realizacji obiektywnych okresowych przeglądów technicznych, niezależnych od branży i warsztatów motoryzacyjnych.

We Francji wszystkie pojazdy osobowe i transportowe mające więcej niż 4 lata poddawane są co dwa lata dokładnemu przeglądowi technicznemu. Usługi te świadczymy właścicielom samochodów na terenie całego kraju za pośrednictwem rozległej sieci 900 stacji kontroli technicznej, w których łącznie pracuje 1700 inspektorów kontroli pojazdów.

Jako dyrektor ds. kontroli jakości jestem odpowiedzialny za zapewnienie efektywnego szkolenia wszystkich inspektorów technicznych w wydajny czasowo sposób. Dwóch moich współpracowników zajmuje się tworzeniem materiałów szkoleniowych. Mając jedynie 70 pracowników w centrali, poleganie na szkoleniach bezpośrednich nie byłoby dla nas efektywne. Dlatego opracowaliśmy podejście mieszane i od jakiegoś czasu korzystamy z zajęć e-learningowych wraz z sesjami prowadzonymi przez instruktora.

Wyzwanie: Znalezienie przyjaznego użytkownikowi narzędzia e-learningowego do wysokiej jakości szkoleń technicznych

Wprowadzając naszą inicjatywę e-learningową, dążyliśmy do skrócenia czasu przygotowania kursu przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości materiałów szkoleniowych. Jednocześnie było jasne, że nasi szkoleniowcy potrzebowali łatwego w użyciu narzędzia, z którego mogliby szybko zacząć korzystać. Z tego powodu potrzebowaliśmy narzędzia do tworzenia treści z różnymi funkcjami, które miałoby też niską krzywą uczenia się.

Rozwiązanie: iSpring Suite

Zaczęliśmy więc porównywać różne opcje, kładąc nacisk na łatwość użytkowania. Braliśmy pod uwagę również ceny, ale najpierw szukaliśmy w rozwiązaniach e-learningowych funkcjonalności i znaleźliśmy ją w iSpring Suite.

iSpring Suite jest naturalnie zintegrowany z naszymi procesami szkoleniowymi. Za pomocą narzędzia możemy przygotowywać kursy online z istniejących już prezentacji PPT. Proces tworzenia kursu sprowadza się teraz do robienia slajdów w programie PowerPoint jak zwykle, a następnie dołączania filmu ze szkoleniowcem do prezentacji.

W rezultacie otrzymujemy kursy wideo, w których narracja wideo jest idealnie zsynchronizowana ze slajdami.

iSpring Suite umożliwia nam kontrolowanie czasu trwania narracji wideo oraz animacji, a my możemy wreszcie precyzyjnie oszacować minimalny czas potrzebny na ukończenie kursu.

Kolejną zaletą jest również to, że możemy wypełnić kursy online quizami i oceniać, jak dobrze nasi inspektorzy pojazdów zachowują niezbędną wiedzę.

Wyniki

Używamy iSpring od trzech lat i stworzyliśmy 50 kompletnych kursów w iSpring Suite, aby przypisać je uczniom w iSpring Learn. Przygotowanie każdego kursu zajmuje średnio 7 godzin, z czego 4 godziny poświęcamy na planowanie i tworzenie treści instruktażowych, a 3 godziny na nagrywanie filmów i zastosowanie wszystkich potrzebnych ustawień. To świetny wynik, a moi współpracownicy przyznają, że iSpring Suite zaoszczędził im mnóstwo czasu.

Cieszymy się również z wyników osiąganych przez naszych uczniów. Przeciętny czas oglądania kursu przerósł nasze oczekiwania i dowodzi, że uczący się poważnie traktują szkolenie. Ale co najważniejsze, zaobserwowaliśmy znaczną poprawę jakości naszych usług kontroli pojazdów. Jesteśmy pewni, że iSpring będzie nadal zapewniał nam przewagę na rynku.

iSpring Suite
Narzędzie do tworzenia e‑learningu
Dowiedz się więcej